Kansainväliset yhteydet

Pellervo on mukana viidessä järjestössä

Cogeca = EU-maatalouden osuustoiminta
ICA = kansainvälinen osuustoiminta
Cooperatives Europe = edellisen aluejärjestö
FFD = kehitysyhteistyöjärjestö
NBC = Pohjoismaisten tuottajajärjestöjen yhteistyöelin

COGECA (Bryssel)copacogeca

Comité Général de la Coopération Agricole de l’Union Européenne
= EU-maiden maatalousosuustoiminnan keskuskomitea

 • Perustettu 1959
 • Puheenjohtaja Thomas Magnusson, pääsihteeri Pekka Pesonen
 • Pellervo jäsen vuodesta 1995 (tarkkailijajäsen vuodesta 1992)
 • Maatalouden (COPA) ja osuustoiminnan (COGECA) edunvalvontaa EU:ssa ja kansainvälisesti hoidetaan yhteisen sihteeristön voimin.
 • Toimivat Brysselissä samoissa tiloissa ja myös toiminnallisesti yhteisesti.
 • Cogecan asioita seuraa ja kokouksiin osallistuu Brysselin EU asiantuntija Jussi Savander
 • Pellervoa kokouksissa edustaa hallituksen varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa
 • www.copa-cogeca.be

 


ICA (Bryssel)ica-logo

International Co-operative Alliance = Kansainvälinen osuustoimintaliitto

 • Perustettu 1895
 • Pellervo jäsenenä vuodesta 1902
 • Puheenjohtaja Ariel Guarco, pääsihteeri Jeroen Douglas
 • Jäsenyhteisöillä yli 800 miljoona henkilöjäsentä

www.ica.coop »


Cooperatives Europe (Bryssel)

logcooperativeurope

 • ICA:n Euroopan alueen järjestö
 • Perustettu vuonna 2006
 • 84 jäsenorganisaatiota 33 Euroopan maasta
 • Puheenjohtaja Susanne Westhausen, pääsihteeri Agnes Mathis
 • Suomalaista osuustoimintaa hallituksessa edustaa professori Anu Puusa

https://coopseurope.coop/


 


Food and Forest Development Finland (FFD)

Food and Forest Development Finland (FFD) on voittoa tavoittelematon kehitysjärjestö, joka on tukenut maa- ja metsätalouden tuottajajärjestöjä ja osuuskuntia Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa vuodesta 2012.

FFD:n päämääränä on vähentää kehitysmaiden maaseudun köyhyyttä ja parantaa ruokaturvaa ja tukea maaseudun elinkeinojen kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi. Sen jäsenjärjestöjä ovat Pellervo, MTK, SLC ja ProAgria keskusten liitto.

Tue FFD:n toimintaa ja anna aineeton lahja tai ryhdy kuukausilahjoittajaksi.

www.ffd.fi


NBC

Nordiska Bondeorganisationers Centralråd
= Pohjoismaisten yhteistyöjärjestöjen keskusneuvosto (5 jäsenmaata)

nbc

 • Puheenjohtajuus vaihtuu joka toinen vuosi laajennetussa presidiumissa.
 • Suomesta mukana myös MTK ja SLC.
 • Pohjoismaiset osuustoimintajohtajat kokoontuvat kerran/kaksi kertaa vuodessa.

Keskusneuvoston jäsenet muista Pohjoismaista

Ruotsi: Lantbrukarnas Riksförbund, Lrf. www.lrf.se
Tanska: Landbrug & Fødevarer. http://www.dansklandbrug.dk
Norja: Norsk Landbrukssamvirke. http://www.landbruk.no
Norges Bondelag. http://www.bondelaget.no
Islanti: Baendasamtök Islands : www.bondi.is