ESR+ koordinaatiohanke: Yhteiskunnalliset yritykset

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, joiden tavoitteena on tuottaa yhteiskunnallista hyvää – ei tavoitella liiketoiminnalla voittoa. Pellervo on ollut vuodesta 2021 mukana TEM:in tuella perustetussa Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa. Sen takana on joukko toimijoita, joita yhdistää halu parantaa yhteisötalouteen liittyvää liiketoimintaosaamista. YYO:n toiminnan mahdollistaa ESR+ -rahoitus.  

Tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisesti toimivia ekosysteemejä, joihin yritysten lisäksi kuuluu muita yhteisötalouden toimijoita, oppilaitoksia, yhdistystoimijoita, rahoittajia ja viranomaisia. Tämä mahdollistaa vaikuttavien kansainvälisten ja valtakunnallisten toimintamallien ja sosiaalisten innovaatioiden syntymisen ja levittämisen.

Koordinaatiohanke toimii alueellisesti sekä kansainvälisestiAluetyöntekijät tukevat alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita. Hankkeessa käydään kansainvälistä vuoropuhelua ja välitetään laajasti eurooppalaista tietoa ja osaamista Suomeen.

Hankkeen perustana on työ- ja elinkeinoministeriön Yhteiskunnallisten yritysten strategia sekä Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen tekemä kehitystyö.

Pellervo vastaa hankkeen niin kutsusta Neuvonnan, ohjauksen ja koulutuksen työpaketista. Yritysneuvonnan ja neuvonnan tuen lisäksi hankkeessa koulutetaan yritys- ja työllisyyspalvelujen toimijoita, ja vahvistetaan olemassa olevien yritysten osaamista. EU:n Pact of Skills -julistukseen liittyen erityisenä tehtävänä on tukea alueellisten ja paikallisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua valmennuksiin ja koulutuksiin. Pellervon työpakettiin kuuluu EU:n Social Economy Gateway -projektin kehittämistyössä mukana oleminen. Tässä työssä kootaan yhteiselle tietoalustalle informaatiota mm. rahoitusmahdollisuuksista yhteisötalouden organisaatioille ja yhteiskunnallisille yrityksille.

Lue lisää YYO.fi

Hanke

  • parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä
  • lisää niiden määrää
  • kehittää osaamista
  • edistää osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä