Mitä on osuustoiminta?

Mitä ovat osuuskunnat?

Osuuskunnat ovat yrityksiä, joiden tarkoituksena on tarjota omistajilleen eli jäsenilleen näiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin. Tavoitteena on edistää jäsenten taloudellista hyvinvointia.

Myös osuuspankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt lukeutuvat osuuskuntiin.

Kuluttajaosuuskuntien lisäksi on olemassa muun muassa tuottajaosuuskuntia, jotka ostavat ja usein edelleenjalostavat maa- ja metsätalouden tuotteita, työosuuskuntia vaihetoehtoina yksinyrittämiselle ja infraosuuskuntia esimerkiksi veden tai valokuidun tarjoamiseen seuduilla, joissa niiden rakentamisesta ei olisi juuri liiketaloudellista voittoa odotettavissa.

Osuuskuntien omistajat ovat keskenään tasa-arvoisia, ja yrityksiä ohjataan demokratian pelisäännöillä. Määräysvalta ei niissä voi keskittyä, sillä siihen ei omistuksen lisäämisellä voi vaikuttaa.

Osuuskunnan päätarkoitus ei ole maksimoida voittoa, vaan jäsenhyötyä. Se määritellään osuuskunnan säännöissä.

Osuuskuntien kaksoisluonne

Osuuskuntien tehtävä on kaksijakoinen: jäsenhyödyn tuottamiseen tarvitaan menestyvää liiketoimintaa. Ylijäämästä on syytä käyttää merkittävä osa osuuskunnan kehittämiseen. Jäsenille sitä jetaan palvelujen käytön mukaan.

Osuuskunnan jäsenyydessä yhdistyy osuustoiminnan erityislaatuisuus: jäsen on samaan aikaan omistaja ja palvelujen käyttäjä sekä joskus myös osuuskunnan työntekijä.

Osuuskunnat ovat siksi yrityksiä, joilla on vahva sidos toiminta-alueeseensa. Ne tuovat sinne elinvoimaa ja ovat myös kiinnostuneita sen hyvinvoinnista. Osuuskuntien intressissä on yleensä investoida siten, että yritys luo ympäristöönsä kestävää hyötyä. Myös verohyöty koituu yrityksen lähelle.

Mitä on osuustoiminta?

  • taloudellista yhteistoimintaa jäsenhyötyjen saamiseksi
  • osuuskunnan aktiivista jäsenyyttä
  • perustana tasa-arvo ja kohtuullisuus
  • vaikutusmahdollisuuksia
  • oma-aloitteista paikallistaloutta
  • verkostotaloutta
  • vastuuta toimintaympäristöstä