Osuuskunta – Pieni voima suureksi

Käsikirja osuuskunnan jäsenelle

Teksti: Sami Karhu

Tästä oppaasta

Osuuskunta on yritysmuoto, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja jäsenilleen. Osuuskunta edellyttää yhteistoimintaa ja se vaatii yhteishenkeä. Se on yritys, jossa on mukana useampi samanlaiset tavoitteet omaava henkilö tai yhteisö. Se on taloudellista yhteistoimintaa, jossa omin voimin, mutta yhdistyneinä kerätään pienempää voimaa suuremmaksi voimaksi.

Osuuskunta on laissa juuri tällaiseksi ajateltu. Osuuskuntalailla on tehty mahdolliseksi suurienkin ihmismäärien taloudellinen yhteistoiminta osuuskunnan puitteissa. Uusien jäsenien tuleminen ja vanhojen lähteminen on täysin mahdollista. Osuuskunnan tunnusmerkkeihin kuuluvat jäsenmäärän, osuuksien lukumäärän ja osuuspääoman määrän jatkuva vaihtelu. Tässä osuuskunta eroaa merkittävästi osakeyhtiöstä, vaikka näillä yritysmuodoilla onkin paljon yhteistä.

Tässä oppaassa avataan osuuskunnan ideaa jäsenen näkökulmasta. Se on kirjoitettu siten, että jäsenyyden perusta tulisi tutuksi ja samalla saisi informaatiota siitä, mistä on lisätietoa saatavissa.

Sisällys

 1. Katso ja näe – kiinnostu omista asioistasi
 2. Osuuskunta on yritys ja ihmisten yhteisö
 3. Osuuskunnan hyödyt montaa kautta
 4. Osuuskunnan jäsenyyttä tulee hakea
 5. Omaan osuuskuntaan on syytä tutustua
 6. Sitoutuminen, yhteishenki ja arvot kuuluvat osuustoimintaan
 7. Jäsenten tulee huolehtia osuuskunnan pääoman riittävyydestä
 8. Osuuskunnan hallinnointi kuuluu jäsenille
 9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi
 10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus
 11. Osuuskunnan jäsenen verotus