Osuuskunta – Pieni voima suureksi. Käsikirja osuuskunnan jäsenelle
Teksti: Sami Karhu

4. Osuuskunnan jäsenyyttä tulee hakea

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti osuuskunnan hallitukselta. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Säännöissä voidaan määrätä, että hakemuksen hyväksymisestä päättää osuuskunnan tai edustajiston kokous tai hallintoneuvosto. Osuuskunnan ei ole pakko hyväksyä ketään jäsenekseen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä, että jäseneksi on hyväksyttävä jokainen, joka täyttää säännöissä määrätyt jäsenyyden edellytykset. Tällöin säännöissä voidaan määrätä myös, että jäsenyys voidaan evätä, jos siihen on osuuskunnan toiminnan laadun tai laajuuden vuoksi tai muusta syystä erityistä aihetta. Osuuskunnan jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty, jollei säännöissä toisin määrätä.

Osuuskunnan jäsen ei ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvoitteista. Hän vastaa velvoitteista vain sijoittamallaan osuuspääomalla tai osuusmaksuvelvoitteelle, mikäli se on suurempi kuin maksettu osuuspääoma. Tämä siinä tapauksessa, että osuuspääoma maksetaan vähitellen ja velvoitteesta osa on maksamatta.

Osuuskunnan hallituksen velvollisuus on ylläpitää osuuskunnan jäsenluetteloa. Tämä on olennaista, jotta tiedetään osuuskunnan jäsenet oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Jäsenluettelosta nähdään mm. osuuskunnan jäsenten jäsenosuuksien määrä ja niistä maksettu rahamäärä.

Osuuskuntiin verrattavat vakuutuksenottajien omistamat ja hallinnoimat keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat siinä suhteessa osuuskunnista poikkeavia, että niissä osakkuus syntyy vakuutuksen ottamisen kautta vakuutuksenottohetkellä. Eli jos keskinäinen vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen, osakkuussopimus syntyy samalla hetkellä. Erillistä jäsenhakemusta ei tarvitse tehdä eikä erillistä pääomapanosta sijoittaa.

Seuraava luku: 5. Omaan osuuskuntaan on syytä tutustua »


Sisällys

 1. Katso ja näe – kiinnostu omista asioistasi
 2. Osuuskunta on yritys ja ihmisten yhteisö
 3. Osuuskunnan hyödyt montaa kautta
 4. Osuuskunnan jäsenyyttä tulee hakea
 5. Omaan osuuskuntaan on syytä tutustua
 6. Sitoutuminen, yhteishenki ja arvot kuuluvat osuustoimintaan
 7. Jäsenten tulee huolehtia osuuskunnan pääoman riittävyydestä
 8. Osuuskunnan hallinnointi kuuluu jäsenille
 9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi
 10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus
 11. Osuuskunnan jäsenen verotus