Osuuskunta – Pieni voima suureksi. Käsikirja osuuskunnan jäsenelle
Teksti: Sami Karhu

10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus

Osuuskunnasta voi erota

Osuuskunnan yksi erityinen piirre on, että siitä voi erota. Jäseneksi pääseminen on osuuskunnan hyväksymisen varassa, mutta jäsen voi koska tahansa erota. Kirjallinen ilmoitus riittää. Liittymisen ja eron välinen karenssiaika voi olla enimmillään kolme vuotta. Tällä estetään joukkoeroamiset ja yrityksen kaatuminen sen toiminnan alkumetreillä. Karenssista tulee määrätä yrityksen säännöissä, muuten sitä ei ole.

Osuuskunnasta voidaan erottaa

Erottaminen on myös erityinen piirre osuuskunnassa. Osuuskuntalaissa on kerrottu erottamisperuste: jäsen ei ole täyttänyt osuusmaksu- tai muita velvoitteitansa. Säännöissä voidaan määrätä muista erottamisperusteista, mm. erottaminen siinä tapauksessa, että jäsen ei käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai että hän aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa taikka että jäsen on menettänyt oikeustoimikelpoisuutensa. Jos jäsen erotetaan osuuskunnasta, karenssiaikaa ei noudateta.

Esimerkki: Tuottajaosuuskunnasta erottaminen

Tuottajaosuuskunnan sääntöihin on yleensä kirjoitettu, että jos jäsen ei käytä osuuskunnan palveluita, hänet voidaan erottaa. Periaate on, että ne ovat osuuskunnan jäseniä, jotka käyttävät osuuskunnan palveluja ja täyttävät jäsenen velvollisuudet.

Voi olla ongelmallista, jos osuuskunnan tuottoja menee vaikkapa osuuspääoman koron muodossa sellaiselle jäsenelle, joka on aktiivituotantonsa jo lakkauttanut eikä ole enää osallistunut osuuskunnan raaka-ainetoimituksiin. Asia muuttuu toiseksi, jos osuuskunta tarvitsee ulkopuolista pääomaa esimerkiksi investointeihinsa. Tällöin vanhat osuuspääomat voivat olla tarpeeseen. Asia on aina pohdittava osuuskunnan hallinnossa.

Voi myös olla ongelmallista, että osuuskunnan asioissa äänivaltaa käyttävät ne, jotka eivät enää asioi osuuskunnan kanssa. Periaatteena on, että aktiivijäsenet päättävät osuuskunnan asioista, koska heillä on juuri se intressi, minkä vuoksi osuuskunta on olemassa.

Passiivisten jäsenten erottaminen on paremminkin hallituksen velvollisuus kuin oikeus.

Ensin osuuskunta lähettää yleensä kirjeen ja pyytää vapaaehtoista eroa. Vasta tämän jälkeen turvaudutaan erottamiseen.

Osuusmaksun saa takaisin

Kun jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt, entisellä jäsenellä on oikeus saada osuusmaksunsa takaisin. Edellytys on, että osuuskunnalla on jakokelpoista ylijäämää. Tavallisesti sitä on.

Kun on kysymys oman pääoman ehtoisen pääoman palauttamisesta, osuuskuntalaki ottaa huomioon velkojain suojan. Palauttamisen täytyy tapahtua siten, että osuuskunnan velkojien oikeutta ei loukata.

Velkojan suojaa palvelee, että pääsääntöisesti osuusmaksuja ei saa palauttaa heti, vaan palautuksella on odotusvuosi. Jos osuuskunnasta eroaa, osuuspääoman saa takaisin vasta eroamisvuotta seuraavan tilikauden päätyttyä. Odotusvuosi turvaa osuuskuntaa pääoman jyrkiltä heilahteluilta.

Osuuskunnan säännöillä voidaan antaa mahdollisuus osuusmaksun pikapalautukseen. Tämäkin edellyttää, että yrityksellä on jakokelpoisia varoja taseessaan. Osuuskunta saa palauttaa pikapalautuksena korkeintaan 10 prosenttia osuuspääomasta.

Osuuspankit ja –kaupat voivat käyttää pikapalautuksen mahdollisuutta, koska jäsenkohtainen osuusmaksu on niissä verraten pieni yritysten varoihin nähden.

Osuusmaksun palautusta voidaan myös lykätä. Lykätty palautus merkitsee, että osuuskunta voi säännöillänsä määrätä, että palautusaika on pidempikin kuin normaalitapauksessa oleva yhdestä vajaaseen kahteen vuoteen. Osuuskunta voi tällä tavoin turvata maksuvalmiuttansa.

Osuuskunnan purkaminen

Osuuskunta voidaan myös purkaa. Osuuskuntalaista ja osuuskunnan säännöistä selviää, miten osuuskunnan omaisuuden säästö tässä tapauksessa jaetaan. Se voidaan jakaa tasan osuuskunnan jäsenten kesken tai osuuksien mukaan. Säännöissä saattaa olla määräys, että omaisuus annetaan muille kuin jäsenille, esim. yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tämä kuvastaa hyvin sitä, että osuuskunta on jäsenpalvelujen tuottamista varten, ei sijoitetun pääoman tuottoa eikä osuuskunnan omaisuusmassan kasvattamista jäsenille jakamista varten.

Osuuskunnan konkurssi ja velkasaneeraus

Osuuskunnan jäsen menettää osin tai kokonaan osuuspääomasijoituksensa osuuskunnan vararikossa eli konkurssissa. Osuuskunnan jäsen ei vastaa muutoin osuuskunnan velvoitteista.

Jos osuuskunnan jäsenellä on jäänyt tilityshintasaamisia osuuskunnalta, nämä yleensä menetetään.

Jos osuuskunta päätyy velkasaneeraukseen, jäsen saattaa menettää osittain sijoittamansa osuuspääoman. Osuusmaksuja ei palauteta velkasaneerauksen aikana.

Seuraava luku: 11. Osuuskunnan jäsenen verotus »


Sisällys

 1. Katso ja näe – kiinnostu omista asioistasi
 2. Osuuskunta on yritys ja ihmisten yhteisö
 3. Osuuskunnan hyödyt montaa kautta
 4. Osuuskunnan jäsenyyttä tulee hakea
 5. Omaan osuuskuntaan on syytä tutustua
 6. Sitoutuminen, yhteishenki ja arvot kuuluvat osuustoimintaan
 7. Jäsenten tulee huolehtia osuuskunnan pääoman riittävyydestä
 8. Osuuskunnan hallinnointi kuuluu jäsenille
 9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi
 10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus
 11. Osuuskunnan jäsenen verotus