Osuuskunta – Pieni voima suureksi. Käsikirja osuuskunnan jäsenelle
Teksti: Sami Karhu

9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi

Osuuskunnan jäsenen on suhtauduttava täydellä vakavuudella siihen vaihtoehtoon, että hän asettuu ehdolle ja hänet myös valitaan osuuskunnan edustajistoon, hallintoneuvostoon tai hallitukseen.

Kukapa tehtäviä hoitaisi, jos ei yrityksen omistaja, jäsen, jolla on suurin intressi asiaan.

Pienissä yrityksissä voi olla hyvinkin mahdollista, että pian liittymisen jälkeen tulee valituksi hallintotehtävään.

Osuuskunnan hallinnossa toimitaan osuuskunnan tavoitteiden puolesta. Siellä ei olla minkään osuuskunnan sisäisen eturyhmän edustajana. Tämä on olennaista osuuskunnan menestykselle, sillä jos hallinnon henkilöt eivät ole osuuskunnan ja jäsenistön kokonaisedun puolella, kuka sitten on?

Jäsenmäärältään ja liikevaihdoltaan isoissa yrityksissä voidaan hallitustyöskentelyssä käyttää myös ulkopuolisia hallitusammattilaisia. Laki ei estä niiden käyttöä pienissäkään yrityksissä, mutta se on harvinaista.

Osuuskunnan hallintoon tullaan valituksi jäsenistön luottamuksen varassa. Jäsenen pitää asettua ehdolle ja saada kannatusta tehtävään osuuskuntakokouksessa tai edustajiston vaaleissa. Usein osuuskunnan johto tarkkailee jäsenkunnasta aikaansa seuraavia ja kyvyiltään yritystoiminnan johtoelimiin soveltuvia henkilöitä. Erityisesti etsitään ja rohkaistaan nykyään naisia ja nuoria. Tavallisesti ensin tullaan valituksi edustajistoon, sieltä hallintoneuvostoon ja edelleen hallitukseen.

Osuuskunnat tarvitsevat tehokasta omistajahallintoa. Osuuskunnan hallinnossa oleminen tarkoittaa vakavaa työtä ja kouluttautumista. Se edellyttää sitoutumista, riittävää ajankäyttöä ja osaamista. Se merkitsee vastuutakin, mutta vastuun kantaminen ei ole ylivoimaista. Korvausvastuu seuraa vain tahallisuudesta ja huolimattomuudesta. Huolellisen miehen tavoin toimien, kuten lakikielellä asia ilmaistaan, ei ole erityistä huolta.

Hallintohenkilön työtä ei kannata kavahtaa. Normaalilla terveellä järjellä selviää. Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi, sillä nykyaikaiset osuuskunnat tarjoavat hallintohenkilöilleen oppimateriaalia ja koulutusta.

Etenkin uuden hallintohenkilön kannattaa keskustella koulutustarpeista ja mahdollisuuksista osuuskunnan johdon kanssa. Modernissa osuuskunnassa hallinnon jäsenellä on kouluttautumisvelvoite.

Osuuskunnan hallintohenkilö kehittyy osuuskunnan mukana. Paitsi paksunahkaisuutta eli kykyä toimia paineisessa ympäristössä, työssä kehittyy myös osaamista ja kansalaistaitoja, joista on moninaista hyötyä ja jotka antavat sisältöä elämään.

Yrityksillä on tukenaan järjestöjä, jotka edistävät eri keinoin niiden toimintaedellytyksiä. Osuuskunnan hallintotehtävät voivat johtaa monenlaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin järjestötehtäviin. Ne voivat avata uuden ja mielenkiintoisen väylän vaikuttaa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin ja osuuskuntien jäsenten asioiden edistämiseen. Tämä vaatii valmiuksia ja harrastuneisuutta. Se on itsestä kiinni.

Lue lisää: Osuuskunnan hallinnon käsikirja

Seuraava luku: 10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus »


Sisällys

 1. Katso ja näe – kiinnostu omista asioistasi
 2. Osuuskunta on yritys ja ihmisten yhteisö
 3. Osuuskunnan hyödyt montaa kautta
 4. Osuuskunnan jäsenyyttä tulee hakea
 5. Omaan osuuskuntaan on syytä tutustua
 6. Sitoutuminen, yhteishenki ja arvot kuuluvat osuustoimintaan
 7. Jäsenten tulee huolehtia osuuskunnan pääoman riittävyydestä
 8. Osuuskunnan hallinnointi kuuluu jäsenille
 9. Valmiudet osuuskunnan hallintohenkilöksi
 10. Osuuskunnasta eroaminen, erottaminen ja osuusmaksun palautus
 11. Osuuskunnan jäsenen verotus