Osuuskunnan hallitus: kuinka monta jäsentä siinä kuuluu olla, ketä hallituksen jäsenet voivat olla ja kuinka pitkä toimiakausi hallituksella on?

  • Osuuskuntalain mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi jäsentä. Säännöillä voidaan määrätä enemmänkin jäseniä. Useampi jäsenisessä hallituksessa on oltava puheenjohtaja.
  • Hallituksen kokouksen pitämisestä on ilmoitettava kaikille hallituksen jäsenille. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.
  • Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi, mutta säännöillä voidaan myös vapaasti määrätä toimikauden pituudesta
  • Hallituksessa voi olla varajäseniä. Alle kolmijäsenisessä hallituksessa on oltava vähintään yksi varajäsen.
  • Laissa ei ole määrätty hallituksen jäsenille erityisiä kelpoisuusvaatimuksia
  • Hallituksessa päätökset tehdään enemmistöperiaatteella. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
  • Toimivassa hallitustyöskentelyssä pyritään keskustelujen kautta yksimielisiin päätöksiin.
Jaa artikkeli

Lue myös

Mikä on vesiosuuskunta?

Vesiosuuskuntia käytetään vesihuollon ja mahdollisesti jätevesihuollon järjestämiseen yleensä haja-asutusalueilla. Niiden...