Hyvä hallinto osuuskunnissa

Esipuhe

Hyvä hallinto on aina ajankohtaista riippumatta organisaation juridisesta muodosta. Osuuskuntien erityispiirteet tuovat kuitenkin hyvään hallintoon tekijöitä, joita on syytä tarkastella erikseen.

Osuuskunta on kahden tavoitteen yritysmuoto, jossa yhdistyvät liiketoiminta ja jäsenyhteisön odotukset. Osuuskunnissa jäsenet käyttävät omistaja- ja ohjausvaltaa. Jäsenten tasavertaisuus ääni per jäsen -periaatteella on toinen erityispiirre. Toiminnan valvonta on eri hallintoelinten, kuten edustajiston ja hallintoneuvoston tehtävä.

Tämä opas on syntynyt havainnoistani käytännön toimijana ja tutkijana. Olen saanut pitkään tehdä työtä osuuskuntien kanssa ja lähimpänä sydäntäni on ollut luottamushenkilöiden koulutus. Osuuskuntien hallinnon osaaminen on noussut 2000-luvulla selvästi, mutta niin ovat haasteetkin. Olen kysynyt koulutettavilta ja itseltäni, miten hallintoelimet parhaiten onnistuvat tehtävässään samaan aikaan kuin toimintaympäristö muuttuu vaikeammaksi.

Olen myös havainnut hallinnossa sisäisiä jännitteitä, jotka liittyvät osuuskunnan taloudellisen menestymisen ja jäsenten odotusten väliseen tasapainoon. Osuuskuntatutkijana olen huomannut, että hallinnon jännitteet ovat usein paradokseja, näennäisiä ristiriitoja. Se tarkoittaa, että ne ovat ratkaistavissa hyvällä hallinnolla. On mahdollista koota sellainen hallitus, joka hallitsee sekä ulkoiset että sisäiset paineet.  On mahdollista, että hallintoelinten hyvällä yhteistyöllä luodaan kilpailukykyä markkinoille ja houkuttelevuutta jäsenistön suuntaan.

Tämä opas tarkastelee osuuskunnille ominaisia hallinnon kysymyksiä roolien, vuorovaikutuksen ja kehittämisen näkökulmasta. Opas on kirjoitettu siten, että se olisi helppolukuinen ja tarjoaisi konkreettista tukea osuuskunnan hyvän hallinnon kehittämiseen. Hyvää hallintoa ei tarkastella juridisesta näkökulmasta, koska sen sisältöisiä oppaita on muutoin saatavilla. Opas ei korvaa osuustoimintayritysten omia hallinnon ohjeistuksia. Opas ei ole Osuustoimintakeskus Pellervon virallinen kannanotto, vaan kirjoittajan näkemys hyvän hallinnon elementeistä. Pienemmät osuuskunnat voivat soveltaa oppaan sisältöä kevennetyllä menettelyllä, vaikka hyvän hallinnon idea sinänsä sopii kaiken kokoisiin osuuskuntiin.

Opas on tarkoitettu osuuskuntien luottamushenkilöille, toimihenkilöille ja kaikille niille, jotka tekevät työtä osuuskuntien parissa tai niiden hyväksi. Toivon, että opas tulee ahkeraan käyttöön myös muissa jäsenpohjaisissa organisaatioissa kuten keskinäisissä vakuutusyhtiöissä ja yhdistyksissä. Oppaasta on hyötyä myös kehittäjille, opettajille ja opiskelijoille.

Helsingissä 31.5.2021

Kari Huhtala

Oppaan kirjoittaja Kari Huhtala on Osuustoimintakeskus Pellervon osuustoimintajohtaja ja ruotsinkielisen sisarjärjestö Finlands Svenska Andelsförbundin toimitusjohtaja.

Huhtalalla on pitkä kokemus osuuskuntien hallinnon ja johdon kouluttamisesta ja kehittämisestä Pellervo-Instituutin toimitusjohtajana vuosina 2003-2015. Hänellä on myös 11 vuoden kokemus pankkialalta sekä useiden vuosien kokemus yritysneuvonnasta.

Kirjoittaja on koulutukseltaan maatalous-metsätieteiden maisteri ja viimeistelee LUT-yliopistossa kauppatieteiden väitöskirjaa aiheena osuuskuntien hallituksen valinta.