Epilogi

Osuustoiminnan suuri idea on rakentaa ihmisten arkea oikeudenmukaisemmaksi ja sujuvammaksi sekä edistää kestävää taloutta. Muutoinhan osuuskuntia ei olisi perustettukaan. Hyvä hallinto – niin tärkeää kuin se onkin – on väline tämän suuremman idean toteuttamiseen. Hyvä hallinto auttaa osuuskuntaa toimimaan perustehtävänsä mukaisesti ja täyttämään modernilla tavalla ne odotukset, joita jäsenistöllä ja ympäröivällä yhteiskunnalla on.

Yhteiskunnassa on herätty siihen, että voiton maksimointi ei ole yrityksille riittävä tai edes ensisijainen tavoite. Kyse on talousjärjestelmän muutoksesta, jossa osuustoiminnalla on tärkeä sija. Suomalaiset asettivatkin osuustoiminnan suosituimmaksi talousmuodoksi hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan.

Jotta osuuskunnat voivat aidosti kehittyä uuden talousjärjestelmän suunnannäyttäjiksi, tarvitaan myös osuuskuntapohjaista hyvää hallintoa: sen ymmärtämistä, että kyse on kahden tavoitteen yritysmuodosta, jossa yhdistyvät liiketoiminta ja jäsenyhteisön odotukset. Ja sen tahtomista, että hallinto rakentuu ja se toimii näiden kahden tavoitteen hyväksi.