Osuustoiminta

Monitavoitteista yritystoimintaa

Osuustoiminta on osuuskuntamuodossa tapahtuvaa yritystoimintaa, jonka tarkoitus on tarjota osuuskunnan jäsenille näiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin. Lisäksi pyritään edistämään jäsenten taloudellista hyvinvointia.

Osuuskunnan päätarkoitus ei ole maksimoida voittoa, vaan jäsenhyötyä. Tarkoitus määritellään osuuskunnan säännöissä.

Osuustoiminta on arvopohjaista, sen kulmakiviä ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhteiskuntavastuu. Jäsenet päättävät osuuskunnan linjauksista demokraattisin perustein sekä valitsevat edustajansa valvomaan ja johtamaan osuuskuntaa. Ylijäämä jaetaan jäsenille ensisijaisesti palvelujen käytön, ei sijoitetun osuuspääoman suhteessa.

Osuuskunnan jäsenyydessä yhdistyy osuustoiminnan erityislaatuisuus: jäsen on samaan aikaan omistaja ja palvelujen käyttäjä sekä joskus myös osuuskunnan työntekijä.

Mitä osuustoiminta on?

  • taloudellista yhteistoimintaa jäsenhyötyjen saamiseksi
  • jäsenomistajuutta, joka perustuu tasa-arvoisuuteen
  • vaikutusmahdollisuuksia
  • oma-aloitteista paikallistaloutta
  • verkostotaloutta
  • vastuuta toimintaympäristöstä