Osuustoiminta

Osuustoiminta on osuuskunnan puitteissa tapahtuvaa taloudellista, sosiaalista ja/tai kulttuurista toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota jäsenilleen näiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluksia mahdollisimman edullisin ehdoin sekä jäsenten hyvinvoinnin turvaaminen.

Se on tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen perustuva taloudellinen toimintamalli eli sen hallinto perustuu kansanvaltaisiin periaatteisiin ja toiminnasta kertyvä säästö jaetaan jäsenille ensisijaisesti palvelujen käyttäjinä, ei sijoittajina, vaikka osuusmaksulle maksetaan rajoitettu korko.

Osuustoiminnassa palvelujen käyttäjät siis omistavat palvelujen tuottajat.

OSUUSTOIMINTA ON

  • jäsenten yhteistä yrittämistä
  • taloudellista yhteistoimintaa jäsenten yhteiseksi eduksi
  • tasa-arvoista
  • sitoutumista edellyttävää
  • vaikutusmahdollisuuksia tarjoavaa
  • oma-aloitteista paikallistaloutta parhaimmillaan
  • verkostotaloutta.