Finlands Svenska Andelsförbunds administration

Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse

Ordinarie:

Stefan Saaristo, Malax, ordförande
Vasa Andelsbank

Jan Anderssén, Pedersöre
Österbottens Kött

Maria Östman, Vasa
Vasa Andelsbank

Kristian Westerholm, Ingå, viceordförande
Hlg Varuboden-Osla

Jaana Hagelberg, Kyrkslätt
Varuboden-Osla

Suppleanter:

Jan Drugge, Kimito

Henrik Strandberg, Nykarleby

Jonas Sundborg, Hammarland

Alice Björklöf, Nagu

Tom Liljestrand, Lovisa

REPRESENTANTER I PELLERVO COOP CENTERS FÖRVALTNING

Stefan Saaristo är ledamot i Pellervos styrelse. Hans mandattid är 2020 – 2021.

PERSONAL OCH MEDARBETARE
AFM Kari Huhtala verkställande direktör.

MEDLEMSKAP
Finlands Svenska Andelsförbund är medlem i Pellervo Coop Center, Svenska lantbrukssällskapens för­bund, Föreningen Pohjola-Norden och Svenska Studieförbundet.