Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
 • Handelslag
 • Tradeka
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • MTK och ProAgria

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

OT Årsbokens pressmeddelande 2016

Pellervo-Media Oy Kooperationens årsbok 2016 (Osuustoiminnan vuosikirja 2016) Pressmeddelande Fri för publicering onsdagen den 31.8. kl. 12.00 Osuustoiminta-lehtis analytikerteam gjorde en analys över den finländska kooperationens mest centrala företag   Mjölkens förädlingsgrad bör höjas ”I mjölkbranschen har utvecklingen varit negativ. Producentpriset på mjölk är sjunkande och med det också mejeriföretagens omsättning. Man borde få ut nya

31.8.2016

Pressmeddelande: Två företagsgrupper behöll sina toppositioner

Osuustoiminta-lehtis analytikerteam gjorde sin analys över den finländska kooperationens mest centrala företag.

18.9.2015