Taavi Heikkilä SOK:n pääjohtajaksi

SOK:n uudeksi pääjohtajaksi on nimetty 1.1.2014 alkaen Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Taavi Heikkilän. SOK:n hallintoneuvosto teki nimityksen 19.12.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkaraisen mukaan Taavi Heikkilä valikoitui prosessissa, jossa tarkasteltiin kaikkiaan yli kolmeakymmentä eri nimeä. Valinnan viime vaiheessa oli mukana Heikkilän lisäksi kaksi S-ryhmän ulkopuolelta olevaa henkilöä.

— Loppusuoran ehdokkailla oli kullakin omat vahvuusalueensa, jotka menivät osin ristiin. Kokonaistarkastelussa he olivat varsin tasavertaisia, jolloin Taavi Heikkilän valintaa puolsi vahva kaupan eri toimialojen tuntemus ja työhistoria S-ryhmässä.

Heikkilä näkee S-ryhmän ehdottomaksi vahvuudeksi sen, että neljä viidesosaa suomalaisista kotitalouksista on vahvojen alueellisten osuuskauppojen jäseniä. Haasteita puolestaan nousee kaupan toimintaympäristön voimakkaasta muutoksesta.

— Sääntelyä ollaan asteittain vapauttamassa, ulkomainen kilpailu lisääntyy ja verkkokauppa muuttaa kaupan ja asiakkaiden toimintatapoja. S-ryhmän täytyy olla mukana tässä kehityksessä aktiivisena toimijana. Jatkossa haemme kasvua jo olemassa olevista neliöistä palveluamme parantamalla, Taavi Heikkilä linjaa.

Osuuskauppojen edustaman alueellisuuden rinnalla Heikkilä uskoo jatkossa korostuvan yhä enemmän hyvän hinta-laatu-suhteen merkitys sekä toiminnan läpinäkyvyyden vaatimus.

— Tuotteissa se merkitsee parempia alkuperämerkintöjä ja alkuperän jäljitettävyyttä, hallinnossamme ja viestinnässämme puolestaan aiempaa suurempaa avoimuutta.

SOK:n tiedote nimityksestä

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.