OP pilotoi asunnon omatoimimyyjän palvelua

OP  kehittää uutta asumisen palvelukokonaisuutta. Ensimmäinen pilotointiin tänään tuotava digitaalinen palvelu on OP-Kiinteistökeskuksen tarjoama Asunnon myyntiapu. Palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka haluavat myydä asuntonsa joko kokonaan tai joiltain osin omatoimisesti. Palvelun hintalaskuri auttaa arvioimaan asunnon myyntihinnan alueella toteutuneiden asuntokauppojen perusteella.

OP on yhdessä lähiyhteisöineen merkittävä toimija asumisen palveluissa jo tänä päivänä asuntorahoituksessa, vakuuttamisessa, kiinteistösijoittamisessa sekä kiinteistönvälityksessä ja isännöintipalveluissa.

”Haluamme rakentaa johtavan asumisen tuote- ja palvelukokonaisuuden, josta asiakkaamme saavat apua kodin vaihtamisen lisäksi myös kodin arkeen. Toivotamme sekä kumppanit että asiakkaat tervetulleiksi mukaan rakentamaan yhdessä tulevaisuuden palveluita asumiseen”, kertoo OP Ryhmän Pankkiliiketoiminnan johtaja Jouko Pölönen.

Asumisen palveluiden kehittämistä johtamaan on 1.2.2017 nimitetty KTM Jarkko Kyttänen.

Asumisen lisäksi uusia asiakkaiden tarpeista lähteviä palvelukokonaisuuksia on OPssa rakenteilla mm. liikkumisen ja terveyden ja hyvinvoinnin ympärille.

OP-Kiinteistökeskuksen testikäyttöön tuleva Asunnon myyntiapu -palvelun tavoitteena on auttaa asiakkaita asunnon omatoimisessa myynnissä. Palvelu tarjoaa asunnon osoitteen perusteella kauppahinta-arvion, joka perustuu samankokoisten vastaavalla alueella myynnissä olleiden asuntojen toteutuneisiin kauppahintoihin.

”Asunnon osto ja myynti ovat elämän isoimpia päätöksiä, joihin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Asunnonvaihtoa saattaa hankaloittaa osaamattomuuden tunne, vertailun vaikeus ja oikean hintatason löytäminen. Näihin tarpeisiin OPKK lähti kehittämään uutta Asunnon myyntiapu -palvelua”, kertoo OPKK:n kiinteistönvälitysliiketoiminnan johtaja Max Meder.

Hinnan määrittelyn lisäksi palvelu tarjoaa vinkkejä myyntiin sekä asiakirjamalleja asunnon myynnin eri vaiheisiin. Palvelu antaa myös helposti ymmärrettävää tietoa siitä, millaisia vaiheita asuntokauppaan liittyy ja mitä osakehuoneiston myynnissä tulee ottaa huomioon. Pilotoinnin aikana palvelu on maksuton, myöhemmin siihen tullaan lisäämään maksullisia lisäpalveluita.

Palvelun pilottiversio on kokeiltavana osoitteessa https://koti.op-lab.fi.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.