Osuuskuntien vararahastointivelvollisuus poistuu osuuskuntalaista

Eduskunta hyväksyi 18. tammikuuta 2019 pidetyssä toisessa käsittelyssä hallituksen esityksen 238/2018, joka koskee osakeyhtiöiden minimipääomavaatimuksen poistamista. Samassa yhteydessä hyväksyttiin osuuskuntalain muutos, jolla osuuskunnilta poistettiin pakollinen vararahastointivelvollisuus. Tasavallan presidentti on 8.2.2019 vahvistanut lain. Laki tulee voimaan 1.7.2019.

Vararahastointivelvoitetta kevennettiin jo olennaisesti vuoden 2014 alusta voimaan tulleessa osuuskuntalaissa, jossa säädettiin pakollisen vararahaston vähimmäismääräksi 2 500 euroa. Nyt tämä vararahastointivelvoite poistettiin kokonaan.

Osuuskuntien on kuitenkin syytä muistaa, että mikäli osuuskunnan säännöissä on määräyksiä vararahastoinnista, tulee osuuskunnan noudattaa sääntöjen mukaista vararahastointivelvollisuutta tai muuttaa sääntöjään.

Osuuskunnalla voi edelleen olla vararahasto, jota voidaan kartuttaa sääntöjen määräysten ja osuuskunnan kokouksen päätösten mukaisesti. Osuuskuntien nykyiset ja tulevat vararahastot ovat ominaisuuksiltaan edelleen osuuskunnan sidottua omaa pääomaa, jonka jakamisessa ja alentamisessa on noudatettava osuuskuntalain 18 luvun mukaista menettelyä, mm. velkojien suojamenettelyä.

”Pakollisen vararahastoinnin merkitys velkojien kannalta on nykyisellään vähäinen. Lain muutos on linjassa osakeyhtiöiden minimipääomavaatimuksen poistamisen kanssa”, kommentoi Osuustoimintakeskus Pellervon lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen vararahastointi velvollisuuden poistumista laista.

Jaa artikkeli

Lue myös

Cooperatives Europe tyytyväinen komission julkaisemaan Siirtymäpolkuun ”lähi- ja yhteisötalouden” ekosysteemille

Euroopan komissio haluaa, että EU:n yhteisötaloudesta ja paikallisista yrityksistä tehdään entistä kestävämpiä, vihreämpiä ja digitaalisempia. Marraskuussa 2022 sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton julkisti kauan odotetun Siirtymäpolku (Transition Pathway) -asiakirjan. Euroopan osuustoimintajärjestö Cooperatives Europe suhtautuu myönteisesti Siirtymäpolkuun. Se on tyytyväinen komission perusteelliseen kuulemisprosessiin, johon pääsi myös osallistumaan.