POP Pankki -ryhmän pankki- ja vakuutusliiketoiminta kasvoivat

nPOP Pankki -ryhmän perusliiketoiminta kasvoi hyvin vuonna 2018 ja vakavaraisuus säilyi vahvana. Ryhmän tulos ennen veroja oli 11,6 miljoonaa euroa ja tase tilikauden päättyessä 4,4 miljardia euroa. Vakuutusyhtiön asiakasmäärät ylsivät uuteen ennätykseen, ja POP Pankeilla on jälleen Pohjoismaiden pankeista tyytyväisimmät asiakkaat.

Perusliiketoiminta kasvoi

POP Pankkien yhteenliittymän kolmantena toimintavuonna POP Pankki -ryhmän luottokanta kasvoi 4,4 prosenttia 3 473,3 miljoonaan euroon. Yhteenliittymän pääomarakenne ja vakavaraisuus säilyivät vahvoina. Omat varat olivat 507 miljoonaa euroa ja ydinvakavaraisuussuhde (CET1-%) oli 20,5 prosenttia.

Liiketoiminnan tuotot ilman sijoitusten nettotuottoja kasvoivat 6,4 miljoonaa euroa ja olivat 110,5 miljoonaa euroa (104,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2017). Hyvästä perusliiketoiminnan kasvusta huolimatta tilikauden tulos jäi edellisvuodesta, koska tulosta rasitti sijoitustoiminnan nettotuottojen merkittävä lasku. POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja vuodelta 2018 oli 11,6 miljoonaa euroa (19,5).

Sijoitusten nettotuotot jäivät 1,1 miljoonaan euroon, kun ne edellisenä vuonna olivat 14,6 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuottoihin vaikuttivat tilikauden alussa voimaan tulleet uudet kirjanpitosäännökset sekä sijoitusmarkkinoiden negatiivinen kehitys loppuvuoden aikana.

”Perusliiketoiminnan ja asiakasmäärien kasvattaminen vaati kovaa työtä. Nopeasta muutosvauhdista huolimatta onnistuimme huolehtimaan kaikkein tärkeimmästä: siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä omaan pankkiin ja tuttuun henkilöstöön”, POP Pankkiliiton toimitusjohtaja Pekka Lemettinen kertoo.

Vakuutusyhtiössä kasvua lähes viidennes

Pankki- ja vakuutusliiketoiminta kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Matalasta korkotasosta huolimatta korkokate vahvistui 4,1 prosenttia 65,4 miljoonaan euroon (62,8). Korkokatteen nousuun vaikuttivat luotonannon kasvanut volyymi ja yhteenliittymän tehostunut varainhankinta. Vakuutuskate kasvoi parantuneen vahinkosuhteen ansiosta jopa 23,4 prosenttia ja oli 10,4 miljoonaa euroa (8,5).

Pankkiasiakkaita oli vuoden lopussa 251 tuhatta ja vakuutusasiakkaita 125 tuhatta. Vakuutusyhtiön asiakasmäärät ylsivät uuteen ennätykseen ja kasvoivat peräti 19,8 prosenttia.

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.