Nasdaqin First North on valmiina vastaanottamaan osuuskuntia 

Vaikutus Suomen taloudelliseen kehittymiseen on ollut merkittävä, sillä osuuskunnat ovat tuoneet markkinatalouteen vakautta ja elinvoimaa maan eri puolille. Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka tehtävänä luoda yhteistä etua.

Tuore sovellus osuuskunnan mahdollisuuksista on Nasdaq Helsingin tekemä valmistelutyö osuuskuntien osuuksien mahdollisuudesta tulla noteeratuksi Nasdaq First North -markkinapaikalla. Tämä on ainutlaatuista sekä Pohjoismaissa että koko Euroopassa. Toisaalta edelläkävijyys on luontevaa, sillä Suomi on maailman osuustoiminnallisimpia maita – meillä aikuisväestöllä on yhteensä 7,5 miljoonaa jäsenyyttä eri osuuskunnissa ja keskinäisissä vakuutusyhtiöissä.  

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan listalleottohakemus on hyväksytty ja kaupankäynti osuuskunnan osuuksilla alkoi First North -markkinapaikalla tänään 20.6. klo 10.00.

Osuuskunta on vakaa sijoituskohde 

Nasdaqissa tapahtuvan kaupankäynnin kohteeksi ottaminen ei muuta siellä noteeratun osuuskunnan perustehtävää – olemassaolon yhtenä tarkoituksena on luoda elinvoimaa yhtiön toiminta-alueelle. Suoraan jäseniä hyödyttää se, että osuuskunta jakaa sijoitustuottojaan osuuskorkoina. Lisäksi osuuksilla on selkeä markkinapaikka.

Listattuna sijoituskohteena osuuskunta on vakaa, sillä yrityksen toiminnan perustaan ei kaupankäynnillä ole suoraa vaikutusta. Hallintomalli perustuu jäsendemokratiaan, eikä osuuksia ostamalla voi saada osuuskunnassa määräysvaltaa. Osuuskunnan kivijalkana ovat arvopohjaisuus ja yhteisöllisyys.  

Jo tällä hetkellä Suomessa toimii useita sijoitusosuuskuntia, joiden toiminnan ytimessä on pääoman hallinta jäsenyhteisönsä hyväksi. Monesti kyse on yhtiöstä, joka investoi ja sijoittaa erityisesti jonkin tietyn alueen elinvoiman edistämiseksi. Sellaisissa osuuskunnissa on mukana usein myös institutionaalisia sijoittajia, jotka kokevat osuuskunnan pitkän perspektiivin ja pyrkimyksen pysyvyyteen myös itselleen mielekkääksi.   

  
Listatun osuuskunnan ja osakeyhtiön eroavaisuuksia 

 

Osakeyhtiö

Osuuskunta

Omistuksen yksikkö

Osake

Osuus

Jäsenyys

Ei ole

Kaikilla listatun osuuskunnan osuudenomistajilla on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi

Omistajien äänitorvi

Yhtiökokous

Osuuskunnan kokous tai vaaleilla valittu edustajisto

Päätäntä- ja määräysvalta

Kasvaa suhteessa omistukseen.

Sidottu jäsenyyteen. Omistuksen määrä vaikuttaa vain vähän.

Päätös strategiasta

Hallitus

Hallitus

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.