En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

13.9.2022

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.