Nasdaqs First North redo att ta emot kooperativ – finländska Arvo noterats

Andelslaget Arvo från Österbotten har som det första kooperativet beviljats en notering vid​​ First North marknadsplats den 20 juni 2023. Detta är unikt både i Norden och i Europa. Det är naturligt att ett finländskt andelslag fungerar som pionjär, eftersom Finland är ett av världens mest kooperativa länder. Landets andelsföretag och ömsesidiga försäkringsbolag har totalt 7,5 miljoner medlemmar, vilket är betydligt mer än antalet invånare i landet. Noteringen är en tillämpning av andelslagsmodellens nya möjligheter.

Kooperativet ett stabilt investeringsmål

Att vara föremål för handel på Nasdaq förändrar inte missionen för kooperativet – ett av syftena är fortfarande att skapa livskraft inom företagets verksamhetsområde. Att andelslaget delar ut sina placeringsinkomster i form av andelsränta gynnar medlemmarna direkt. Dessutom har andelarna nu en tillägnad marknadsplats. Som börsnoterat investeringsmål är andelslaget stabilt, eftersom börshandeln inte har någon direkt påverkan på Arvos verksamhet. Förvaltningsmodellen bygger fortfarande på medlemsdemokrati och man kan inte få kontroll över andelslaget genom att köpa andelar.

Det finns redan flera investeringskooperativ i Finland, vilkas kärna är kapitalförvaltning till förmån för deras medlemsgemenskap. Ofta är de företag som investerar för att främja livskraften i ett visst område. Institutionella investerare kan också vara involverade i sådana kooperativ, de anser att kooperativets långsiktiga perspektiv och strävan efter stabilitet är meningsfulla också för dem.

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.