KPO det bästa handelslaget, PeeÄssä bästa belönare av medlemmarna, Suomenselän OP rankades först i jämförelsen av stora andelsbanker

De finska kooperativens sammanlagda omsättning ökade med åtta procent förra året till över 35 miljarder euro. Detta är helt klart en bättre prestation än genomsnittet i ekonomin. De största påverkarna var OP Gruppen, LokalTapiola och Metsä Group, som alla hade ett rörelseresultat på 400-500 miljoner högre än föregående år. Å andra sidan hade köttbolagen utmaningar i sin lönsamhet.

Generellt sett förbättrades tillväxten och lönsamheten för användarägda företag till en rekordnivå. Stark efterfrågan, god avkastning på investeringar och ökning av investeringarna stödde mångas framgång. Ändå är situationen inte lika bra för alla andelslag: särskilt inom tjänstesektorerna fanns det liten anledning till glädje förra året.

Omsättningen ökade mest i det näst största kooperativet, det vill säga Metsä Group, som hade en tillväxt på hela 960 miljoner. Förstaplatsen vad gäller omsättning innehas fortfarande av SOK-koncernen som är regionalhandelslagens centralandelslag.

Ett bra år återspeglades ännu starkare i kooperativa företags rörelseresultat. Totalt gjordes 3,2 miljarders resultat, och tillväxten jämfört med 2020 var uppe i 88 procent.

631 miljoner i inkomstskatt för samhället

”Goda resultat leder naturligtvis också till större samhällsnytta. De inkomstskatter som kooperativa företag betalar till samhället ökade med nästan två miljarder och 40 procent jämfört med 2020, säger Kari Huhtala, ordföranden för analytikerteamet som granskade förra årets bokslut för kooperativa företag.

Enligt Statistikcentralen ökade den privata sektorns arbetsproduktivitet år 2021 med 0,5 procent i Finland. I kooperativa företag ökade närmast tillgängliga motsvarighet, det vill säga omsättningen per anställd, med fem procent.

Resultaten togs inte från de anställdas ryggar: De totala lönerna för de 94 000 anställda i kooperativen ökade med cirka 3,5 procent per person under året. Det totala lönebeloppet på cirka 3,5 miljarder är en samhällsviktig summa.

Det totala medlemsantalet i kooperativa företag är cirka 7,5 miljoner människor. Den visar att många finländare är engagerade i flera kooperativ. Den största ägargruppen finns i HOK-Elanto som har 650 000 medlemmar.

Matföretagen nådde också ett plus

De kooperativa livsmedelsföretagen Valio, HKScan och Atria lyckades också öka sin omsättning samtidigt som livsmedelspriserna steg.

”Det senaste året var fortfarande mycket exceptionellt och utmanande. Överproduktionen av griskött i Europa sänkte producentpriserna med cirka 4 procent. Matföretagen var tvungna att snabbt anpassa sin produktion till förändringarna i efterfrågan på grund av coronarestriktionerna, säger Raija Heimonen, affärsekonomiforskare på Pellervo Ekonomiska Forskningsinstitut PTT, som analyserat resultaten.

De kommande åren kommer verkligen att bli svåra för matföretags vinstutveckling, när de ekonomiska utsikterna är dimmiga och framtiden präglas av osäkerhet i priser och tillgång på energi, råvaror och andra produktionsinsatser.

Rekordfå nya andelslag grundades

Antalet andelslag som startar sjönk för åttonde året i rad: endast 78 nya grundades, jämfört med 92 året innan. 2014 var antalet nya 235.

”Vi har något att göra med att denna affärsmodell som bygger på delat entreprenörskap och delat ansvar är tillräckligt välkänd bland grundare, företagsrådgivare och allmänheten. Vi träffar utbildnings- och vetenskapsministrarna nästa vecka för att vädja om att kooperationen ska synas starkare i den finländska skolutbildningen, säger Mari Kokko.

Kokko började som Pellervos nya vd idag. Hon flyttade till tjänsten från tjänsten som specialmedarbetare för arbets- och näringsminister Mika Lintilä, där hon var tjänstledig från Företagarna i Finland.

De största kooperativa grupperna 2021

Företag, Omsättning (milj. €), Medlemsantal

S-gruppen, 12 329, 2 471 637
OP Gruppen, 4 491, 2 081 341
LokalTapiola-gruppen, 2 106, 1 600 000

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.