svenska

Antalet andelslagens medlemskap ökar: Årsanalyserna av finländska andelslag publiceras

Antalet andelslagens medlemskap ökar: Årsanalyserna av finländska andelslag publiceras

31.8.2023

I osäkra tider tycks finländarnas förtroende för kooperation ha ökat: Det finns redan 7,6 miljoner medlemmar i andelslag, andelsbanker och ömsesidiga försäkringsbolag. På ett år har antalet ökat med 70 000. Ser man till de tio största andelslagen verkar tillväxten vara mycket jämnt fördelad. Andelslag är företag som bygger på jämlikt ägande och strävan efter

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

11.7.2022

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Julhälsning från Finlands Svenska Andelsförbund

Julhälsning från Finlands Svenska Andelsförbund

20.12.2021

I skrivande stund återstår några få dagar kvar till jul. Julen är en glädjens tidpunkt på året som firas på många olika sätt bland olika kulturer i världen. För oss i Norden innebär julen en tidpunkt av frid, glädje och god samvaro med nära och kära. Jul innebär också ett brytningsskede i och med att

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

16.4.2021

Kooperationens största utmaning är att den inte är tillräckligt känd. På uppdrag av Pellervo Coop Center undersökte Kantar TNS attityder till kooperation och samföretagande hos finländare i åldern 18–30 år. Det visade sig att endast 41 % av ungdomarna uppfattar ett andelslag som ett företag. En fjärdedel tror att det är en förening och en femtedel gissar att det är en stiftelse. De som svarat i undersökningen var dock i stort sett positiva till kooperation när de fick höra om det.

Andelslagens förvaltnings möten i undantagssituationer som orsakas av coronaviruset

19.3.2020

Finlands regerings beslut den 16 mars 2020 om att förbjuda offentliga sammankomster med mer än 10 deltagare har preciserats så att det gäller sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster. Regeringen har tills vidare inte tillgripit möjligheten att med stöd av beredskapslagen bestämma strängare begränsningar i fråga om rörelsefrihet och

Svenskspråkig guide för studerandeandelslag publicerades

Svenskspråkig guide för studerandeandelslag publicerades

23.9.2019

En svenskspråkig guide för studerandeandelslag, ”Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande” har publicerats av Pellervo Coop Center. Guidens syfte är att fungera som ett hjälpmedel i studerandeandelslagens uppstartsfas och i utvecklingen av verksamheten.

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

27.8.2019

Pellervo Coop Center ordnar onsdagen den 11.9 kl. 14-16.30 ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Seminariet är riktat till svenskspråkiga läroanstalter men alla intresserade av ämnet är välkomna.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

16.11.2018

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA). ”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. ”Jag ser SLC:s medlemskap som mycket naturligt i och med att lantbrukarna också är aktiva

Andelsförbundets årsmötets skörd: nya medlemsvillkor och nya styrelsemedlemmar

7.4.2017

Finland Svenska Andelsförbundets årsmöte hölls i Helsingfors den 5 april, 2017. Mötet kan konstateras ha varit en milstolpe i förbundets historia: det beslöt om nya grunder för medlemsavgifterna för både Andelsförbundets nuvarande medlemmar och för sådana Pellervos medlemmar som vill ansluta sig till Andelsförbundet.

Maitosuomi blev medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Maitosuomi blev medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

10.3.2017

Osuuskunta Maitosuomi har anslutit sig till Finlands Svenska Andelsförbund, som samarbetar med Sällskapet Pellervo. Maitosuomi är ett andelslag i mjölkbranschen och ca 20 % av medlemmarna är svenskspråkiga efter fusionen med Mejeriandelslaget Milka.

Pellervo och kooperation på svenska

11.11.2016

Pellervo är ett urfinskt namn som härstammar från Kalevala. Sampsa Pellervoinen var älva, såningsman och producent av jordens fruktbarhet i den finska mytologin. Det var inget under att man valde Pellervo till kooperationsorganisationens namn i det agrara Finland för över ett hundra år sedan. Men vad har svenskan att göra med Pellervo?

OT Årsbokens pressmeddelande 2016

31.8.2016

Pellervo-Media Oy Kooperationens årsbok 2016 (Osuustoiminnan vuosikirja 2016) Pressmeddelande Fri för publicering onsdagen den 31.8. kl. 12.00 Osuustoiminta-lehtis analytikerteam gjorde en analys över den finländska kooperationens mest centrala företag   Mjölkens förädlingsgrad bör höjas ”I mjölkbranschen har utvecklingen varit negativ. Producentpriset på mjölk är sjunkande och med det också mejeriföretagens omsättning. Man borde få ut nya