Ungdomar diskuterade engagemang och delaktighet i beslutsfattandet

Vilka faktorer motiverar unga människor att gå med i medlemsbaserade organisationer? Detta diskuterades av en grupp ungdomar och några äldre i ett svenskspråkigt webbinarium av Pellervo Coop Center och Finlands Svenska Andelsförbund den 4 november. Debatten gav många bra svar. ”Du måste känna dig delaktig”; ”Det måste också finnas något att ge”; ”Stämningen borde vara upplyftande”. En av panellisterna sammanfattade: ”Jag vill lära mig något nytt”.

Vad ska kooperativ och andra medlemsbaserade organisationer göra för att få unga människor intresserade? Webbinariet efterlyste tydligare kommunikation med unga. Det behöver göras där unga är och rör sig. Sociala medier nämndes som exempel och varför inte en tältplats på festivaler. Unga människor förväntar sig också interaktiv kommunikation, inte bara enkelriktad kommunikation. Organisationer måste kunna kommunicera vad de gör. Verksamhetskulturen ska vara inbjudande och inkluderande. ”Ge utrymme åt unga, ge dem ansvar.”

Anita Westerholm, juridik- och ekonomistuderande från Raseborg, modererade webbinariet. Vad har fått henne involverad? ” Mitt intresse för att påverka föddes i tidig ålder, så långt bak jag kan minnas har jag alltid valt att påverka och föra fram min åsikt. Jag tror att vi kan förändra vår omgivning genom att målmedvetet engagera oss.” Westerholm tror också att unga kommer att synas mer i medborgarsamhället och organisationer i framtiden.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

Kooperationens största utmaning är att den inte är tillräckligt känd. På uppdrag av Pellervo Coop Center undersökte Kantar TNS attityder till kooperation och samföretagande hos finländare i åldern 18–30 år. Det visade sig att endast 41 % av ungdomarna uppfattar ett andelslag som ett företag. En fjärdedel tror att det är en förening och en femtedel gissar att det är en stiftelse. De som svarat i undersökningen var dock i stort sett positiva till kooperation när de fick höra om det.