svenska

Nya medlemmar till Andelsförbundet

Nya medlemmar till Andelsförbundet

14.11.2022

Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse godkände två nya medlemmar –  OP Nyland och Övermark vattenandelslag – vid sitt möte i november. OP Nyland föddes som ett resultat av sammanslagningen av tre banker, OP Uusimaa, OP Helsinki och OP Östra Nyland. Den nya banken är tvåspråkig. Övermark vattenandelslag verkar i Österbotten och är det första vattenandelslaget i

Metsäliitto Osuuskunta medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Metsäliitto Osuuskunta medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

11.10.2022

Andelslaget Metsäliitto, ett av de största andelslagen i Finland och Europa, har anslutit sig till den svenskspråkiga kooperativa organisationen Finlands Svenska Andelsförbund (Andelsförbundet). ”Metsäliitto har cirka 7 000 svensktalande medlemmar, så att gå med kändes naturligt. Att beakta dessa medlemmar ökar förtroendet och samarbetet ytterligare inom områden där Metsä Group redan har förädlingsindustri och även

KPO det bästa handelslaget, PeeÄssä bästa belönare av medlemmarna, Suomenselän OP rankades först i jämförelsen av stora andelsbanker

KPO det bästa handelslaget, PeeÄssä bästa belönare av medlemmarna, Suomenselän OP rankades först i jämförelsen av stora andelsbanker

12.9.2022

De finska kooperativens sammanlagda omsättning ökade med åtta procent förra året till över 35 miljarder euro. Detta är helt klart en bättre prestation än genomsnittet i ekonomin. De största påverkarna var OP Gruppen, LokalTapiola och Metsä Group, som alla hade ett rörelseresultat på 400-500 miljoner högre än föregående år. Å andra sidan hade köttbolagen utmaningar

Tillväxt och lönsamhet för kooperativa företag på rekordnivå

Tillväxt och lönsamhet för kooperativa företag på rekordnivå

12.9.2022

De finska kooperativens sammanlagda omsättning ökade med åtta procent förra året till över 35 miljarder euro. Detta är helt klart en bättre prestation än genomsnittet i ekonomin. De största påverkarna var OP Gruppen, LokalTapiola och Metsä Group, som alla hade ett rörelseresultat på 400-500 miljoner högre än föregående år. Å andra sidan hade köttbolagen utmaningar

Andelsförbundet premierade samhällspåverkare

Andelsförbundet premierade samhällspåverkare

5.11.2021

Styrelsen för Finlands Svenska Andelsförbund tilldelade fyra påverkare förbundets förtjänstmedalj av första klass vid sitt möte den 4 november. De är Hannu Krook, som för ett år sedan blev SOK:s koncernchef från posten som vd för handelslaget Varuboden-Osla i Nyland, Mats Nylund, ordförande i Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Vasa Andelsbanks långvariga styrelseledamot, dekan Pirjo Laaksonen

Ungdomar som påverkare och beslutsfattare – hur ser framtiden ut?

Ungdomar som påverkare och beslutsfattare – hur ser framtiden ut?

7.10.2021

Hur får man unga att engagera sig vid verksamheten i medlemsbaserade organisationer där existensen är baserad på medlemskap och deras engagemang? I dagens samhälle har unga människor många valmöjligheter. Vad har kooperativ och föreningar att erbjuda dem? Kom med i ett webbinarium där ungdomar och deras frågor står i centrum. Deltagande är gratis.

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

16.4.2021

Kooperationens största utmaning är att den inte är tillräckligt känd. På uppdrag av Pellervo Coop Center undersökte Kantar TNS attityder till kooperation och samföretagande hos finländare i åldern 18–30 år. Det visade sig att endast 41 % av ungdomarna uppfattar ett andelslag som ett företag. En fjärdedel tror att det är en förening och en femtedel gissar att det är en stiftelse. De som svarat i undersökningen var dock i stort sett positiva till kooperation när de fick höra om det.

SOK:s nya koncernchef Hannu Krook till Pellervos styrelse

SOK:s nya koncernchef Hannu Krook till Pellervos styrelse

4.3.2021

Kooperationens centralorganisation Pellervo har valt koncernchef Hannu Krook till ny ledamot i styrelsen. Pellervos ändamål är att göra kooperationen känd som företagsform och att främja affärsverksamhetsförutsättningarna för finländska andelslag, banker och ömsesidiga försäkringsbolag. Dessa företag hade i fjol en sammanlagd omsättning på över 33 miljarder euro och de sysselsatte sammanlagt 93 000 personer.  ”Den exceptionella tid vi lever i, understryker kooperativens betydelse. En värdegrund som vilar på måttlighet,

Ny guide om god förvaltning i medlemsbaserade organisationer

Ny guide om god förvaltning i medlemsbaserade organisationer

1.2.2021

Finlands Svenska Andelsförbund har publicerat en ny guide om god förvaltning i medlemsbaserade organisationer. Guiden är riktad speciellt till förtroendevalda men den lämpar sig för alla som arbetar i eller är intresserade av medlemsbaserade organisationer.

Betydande utmärkelse till Andelsförbundets ordförande Stefan Saaristo

Betydande utmärkelse till Andelsförbundets ordförande Stefan Saaristo

8.12.2020

Pellervo Coop Center har tilldelat Finlands Svenska Andelsförbunds ordförande Stefan Saaristo utmärkelsen Kooperationens förtjänstmedalj av I klass som erkänsla för hans betydande insats inom andelsrörelsen. Andelsförbundet är ett samarbetsorgan för de svensk- och tvåspråkiga kooperativen, med 31 medlemmar i fyra landskap. 

Pellervos årsmöte valde nya medlemmar till sitt fullmäktige

Pellervos årsmöte valde nya medlemmar till sitt fullmäktige

18.9.2020

Kooperationens intresseorganisation Pellervo Coop Center höll sitt årsmöte på fredagen i Helsingfors och utsåg nya medlemmar till sitt fullmäktige. Bland dessa fanns helt nya namn i Hannu Väänänen, verkställande direktör för BLC-Osuuskunta i Nyslott, verkställande direktör för Pohjois-Karjalan Osuuspankki Jaana Reimasto-Heiskanen, styrelsens vice ordförande för Finlands Svenska Andelsförbund Kristian Westerholm från Ingå, styrelsens vice ordförande