SOK:s nya koncernchef Hannu Krook till Pellervos styrelse

Kooperationens centralorganisation Pellervo har valt koncernchef Hannu Krook till ny ledamot i styrelsen. Pellervos ändamål är att göra kooperationen känd som företagsform och att främja affärsverksamhetsförutsättningarna för finländska andelslag, banker och ömsesidiga försäkringsbolag. Dessa företag hade i fjol en sammanlagd omsättning på över 33 miljarder euro och de sysselsatte sammanlagt 93 000 personer. 

”Den exceptionella tid vi lever i, understryker kooperativens betydelse. En värdegrund som vilar på måttlighet, en bred ägarbas och satsningar på långsiktig, hållbar tillväxt uppskattas idag och i framtiden. Det är ett privilegium att från en styrelseplats få delta i arbetet för att göra framtidens företagsform bättre känd”Hannu Krook säger.  

De kooperativa företagen finns till för att producera sådana tjänster som ägarna behöver. En förutsättning för framgång är livskraftig affärsverksamhet, vars ägarstyrning verkställs enligt demokratiska principer. 

Dessa företag skapar ett slags ankarförmögenhet på sitt verksamhetsområde och utgående från den är det naturligt att göra ansvarsfulla val och bära sitt samhällsansvar också under kriser,” konstaterar Pellervos verkställande direktör Sami Karhu. 

S-Gruppen är världens tionde största handelslag 

Beslutet om att välja Hannu Krook till ledamot i styrelsen fattades av Pellervos delegation med 29 medlemmar, vilken sammanträdde på distans. Pellervos styrelse består av 10 ledamöter och de representerar den högsta ledningen i föreningens största medlemsföretag. 

Vi är mycket glada över att koncernchef Hannu Krooks kunnande och kontakter kan utnyttjas för främjande av den kooperativa verksamheten. Samtidigt vill jag passa på att tacka hans föregångare Taavi Heikkilä för en stark insats i styrelsearbetet”, konstaterar delegationens ordförande Ilkka Uusitalo. 

S-Gruppen är Finlands största kooperativa företagsgrupp och på plats 39 i en global jämförelse. Inom sin egen bransch är gruppen tionde störst i världen. Hannu Krook tillträdde som koncernchef och styrelseordförande i januari. Han lämnade då uppgiften som verkställande direktör för det nyländska handelslaget Varuboden-OslaTidigare har Krook gjort en lång karriär inom olika företag, så som Tiimari, Sonera och Coca-Cola. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Ungdomar som påverkare och beslutsfattare – hur ser framtiden ut?

Hur får man unga att engagera sig vid verksamheten i medlemsbaserade organisationer där existensen är baserad på medlemskap och deras engagemang? I dagens samhälle har unga människor många valmöjligheter. Vad har kooperativ och föreningar att erbjuda dem? Kom med i ett webbinarium där ungdomar och deras frågor står i centrum. Deltagande är gratis.