SOK:s nya koncernchef Hannu Krook till Pellervos styrelse

Kooperationens centralorganisation Pellervo har valt koncernchef Hannu Krook till ny ledamot i styrelsen. Pellervos ändamål är att göra kooperationen känd som företagsform och att främja affärsverksamhetsförutsättningarna för finländska andelslag, banker och ömsesidiga försäkringsbolag. Dessa företag hade i fjol en sammanlagd omsättning på över 33 miljarder euro och de sysselsatte sammanlagt 93 000 personer. 

”Den exceptionella tid vi lever i, understryker kooperativens betydelse. En värdegrund som vilar på måttlighet, en bred ägarbas och satsningar på långsiktig, hållbar tillväxt uppskattas idag och i framtiden. Det är ett privilegium att från en styrelseplats få delta i arbetet för att göra framtidens företagsform bättre känd”Hannu Krook säger.  

De kooperativa företagen finns till för att producera sådana tjänster som ägarna behöver. En förutsättning för framgång är livskraftig affärsverksamhet, vars ägarstyrning verkställs enligt demokratiska principer. 

Dessa företag skapar ett slags ankarförmögenhet på sitt verksamhetsområde och utgående från den är det naturligt att göra ansvarsfulla val och bära sitt samhällsansvar också under kriser,” konstaterar Pellervos verkställande direktör Sami Karhu. 

S-Gruppen är världens tionde största handelslag 

Beslutet om att välja Hannu Krook till ledamot i styrelsen fattades av Pellervos delegation med 29 medlemmar, vilken sammanträdde på distans. Pellervos styrelse består av 10 ledamöter och de representerar den högsta ledningen i föreningens största medlemsföretag. 

Vi är mycket glada över att koncernchef Hannu Krooks kunnande och kontakter kan utnyttjas för främjande av den kooperativa verksamheten. Samtidigt vill jag passa på att tacka hans föregångare Taavi Heikkilä för en stark insats i styrelsearbetet”, konstaterar delegationens ordförande Ilkka Uusitalo. 

S-Gruppen är Finlands största kooperativa företagsgrupp och på plats 39 i en global jämförelse. Inom sin egen bransch är gruppen tionde störst i världen. Hannu Krook tillträdde som koncernchef och styrelseordförande i januari. Han lämnade då uppgiften som verkställande direktör för det nyländska handelslaget Varuboden-OslaTidigare har Krook gjort en lång karriär inom olika företag, så som Tiimari, Sonera och Coca-Cola. 

Jaa artikkeli

Lue myös

Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

Kooperationens största utmaning är att den inte är tillräckligt känd. På uppdrag av Pellervo Coop Center undersökte Kantar TNS attityder till kooperation och samföretagande hos finländare i åldern 18–30 år. Det visade sig att endast 41 % av ungdomarna uppfattar ett andelslag som ett företag. En fjärdedel tror att det är en förening och en femtedel gissar att det är en stiftelse. De som svarat i undersökningen var dock i stort sett positiva till kooperation när de fick höra om det.

Betydande utmärkelse till Andelsförbundets ordförande Stefan Saaristo

Pellervo Coop Center har tilldelat Finlands Svenska Andelsförbunds ordförande Stefan Saaristo utmärkelsen Kooperationens förtjänstmedalj av I klass som erkänsla för hans betydande insats inom andelsrörelsen. Andelsförbundet är ett samarbetsorgan för de svensk- och tvåspråkiga kooperativen, med 31 medlemmar i fyra landskap.