Metsäliitto Osuuskunta medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Andelslaget Metsäliitto, ett av de största andelslagen i Finland och Europa, har anslutit sig till den svenskspråkiga kooperativa organisationen Finlands Svenska Andelsförbund (Andelsförbundet). ”Metsäliitto har cirka 7 000 svensktalande medlemmar, så att gå med kändes naturligt. Att beakta dessa medlemmar ökar förtroendet och samarbetet ytterligare inom områden där Metsä Group redan har förädlingsindustri och även har nya planer på gång”, säger Jussi Linnaranta, styrelseordförande för andelslaget.

”Vi välkomnar Metsäliitto varmt”, säger Andelsförbundets vd Kari Huhtala. ”Andelslaget Metsäliitto är en respekterad aktör i svenskspråkiga områden, där vår förenings uppgift är att upprätthålla den kooperativa modellen och erbjuda tjänster på kundernas eget språk”, tillägger han.

Enligt Huhtala kan Pellervos medlemmar ansluta sig till Andelsförbundet med en tilläggsavgift på 8 %, vilket har tillfört nya medlemmar till förbundet de senaste åren. Pellervo och Andelsförbundet har ett samarbetsavtal, utifrån vilket kooperationens svenskspråkiga tjänster sköts gemensamt.

Mer information om Finlands Svenska Andelsförbund:
https://pellervo.fi/sv/svenska/finlands-svenska-andelsforbund/
kari.huhtala@pellervo.fi

 

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.