Mindre än hälften av unga uppfattar andelslaget som ett företag

Kooperationens största utmaning är att den inte är tillräckligt känd. På uppdrag av Pellervo Coop Center undersökte Kantar TNS attityder till kooperation och samföretagande hos finländare i åldern 18–30 år. Det visade sig att endast 41 % av ungdomarna uppfattar ett andelslag som ett företag. En fjärdedel tror att det är en förening och en femtedel gissar att det är en stiftelse. De som svarat i undersökningen var dock i stort sett positiva till kooperation när de fick höra om det.

– Resultatet förvånar inte, men det ger anledning till oro. Jag ser att kooperation är just den form av ekonomi som nu efterfrågas i debatten om kapitalismens sammanbrott. Kooperation bidrar med relevans eftersom den här affärsmodellen utgör ett utmärkt tillfälle att påverka de stora utmaningarna, såsom hanteringen av klimatförändringar eller bidragande till jämnare välståndsfördelning. Det skulle absolut vara lönsamt för unga att ta till sig detta påverkansverktyg, säger Sami Karhu, verkställande direktör för Pellervo Coop Center , andelslagens centralorganisation.

Ett andelslag eller ömsesidigt försäkringsbolag är en företagsform där en framgångsrik företagsverksamhet fungerar som ett medel för att uppnå en mer betydande fördel. Ägarskapet fördelas jämnt och regleras genom demokratiska spelregler. Ackumulerade vinster hålls inom verksamhetsområdet och cirkuleras enligt medlemsamfundets beslut.

I Kantars undersökning visade det sig att endast en av tio ungdomar förenar kooperation med någon form av ekonomiskt samarbete. Likväl visste fyra av fem svarande i undersökningen att de var medlemmar i något andelsföretag – främst nämndes handelslag (61%), andelsbank (43%) och ömsesidigt försäkringsbolag (20%).

Nästan hälften ansåg att kooperation kan främja hållbar utveckling och livsmiljöns kvalitet. Påverkande intresserar också då en tredjedel var intresserad av att gå med i företagens ledning.

Samföretagande intresserar som en form av företagande

I undersökningen frågades också om intresset för att starta företag: Knappt hälften (44%) av unga finländare var intresserade av att starta ett företag tillsammans med någon, medan endast en tredjedel (31%) var intresserade av att bli ensamföretagare.

Det största intresset fanns bland män i åldern 18-24 år, och särskilt på andra stadiet där upp till tre av fyra pojkar är intresserade av samföretagande. Även Södra och Västra Finland stack ut från resten av resultaten i fråga om entusiaster.

För knappt en tredjedel kan ett andelslag vara ett alternativ, för var fjärde inte. Att arbeta tillsammans, mindre risker och vikten av ansvarsfullt agerande framkom som de främsta motiveringarna till ett positivt svar. Unga kvinnor värdesätter riskfördelningen mest, medan ansvarsfullhet hos männen oväntat steg till toppen bland skälen till grundande.

– Vi måste arbeta starkt för att se till att det talas om andelslag till barn och ungdomar som om aktiebolag, såväl i grundskolor, på andra stadiet som i högskolor. Affärsmodellen erbjuder många möjligheter, och dess användning bör inte komma i skymundan till följd av brist på information, säger Pellervos Sami Karhu som den huvudsakliga slutsatsen i undersökningen.

 

Finland är det mest kooperativa landet i världen: vi har så många som sju miljoner medlemmar i andelslag och ömsesidiga försäkringsbolag, och ett stort antal vuxna är medlemmar i fler än ett andelsföretag. Deras summerade omsättning uppgick till mer än 33 miljarder euro förra året och de sysselsatte totalt 93 000 personer.

 

Kooperationen är ett finländskt ankarägarskap, vars framgång har stort inflytande på nationens framgång. Vi har starka andelslag, t.ex. inom handeln, finansbranschen, livsmedelsproduktionen, skogsbruket och infrastrukturtjänsterna. Bland Pellervos största medlemmar finns t.ex. SOK, LähiTapiola, MetsäGroup och Valio.

Undersökningen publicerades på onsdag 14.4. På Pellervodagen, kooperativets årliga aktualitetsevenemang som denna gång hölls som ett online-evenemang.

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.