Andelsförbundet premierade samhällspåverkare

Styrelsen för Finlands Svenska Andelsförbund tilldelade fyra påverkare förbundets förtjänstmedalj av första klass vid sitt möte den 4 november. De är Hannu Krook, som för ett år sedan blev SOK:s koncernchef från posten som vd för handelslaget Varuboden-Osla i Nyland, Mats Nylund, ordförande i Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Vasa Andelsbanks långvariga styrelseledamot, dekan Pirjo Laaksonen och anskaffningschef Ann-Charlott Kjerp i andelslaget Maitosuomi, tidigare vd för andelsmejeriet Milka.

Utmärkelsen tilldelas personer som synnerligen förtjänstfullt har främjat kooperationen och verkat för den kooperativa rörelsen i svenskspråkiga Finland.

Syftet med kooperativa företag är att erbjuda sina ägare den service de behöver. En förutsättning för framgång är effektiv verksamhet, vars ägarstyrning genomförs enligt demokratiska principer.

Mer än 90 % av finländska vuxna är medlemmar i minst ett kooperativt företag. En av fördelarna med kooperativ är att dessa företags skatteintäkter alltid finns kvar i sin verksamhetsmiljö. Sålunda är till exempel handelslag, andelsbanker och ömsesidiga försäkringsbolag samt producentandelslag viktiga aktörer för livskraften i regioner, även i glesbefolkade områden.

Datumet för förtjänstmedaljerna är relaterat till Svenska Dagen den 6 i november. Finlands Svenska Andelsförbund är en dotterorganisation till den kooperativa centralorganisationen Pellervo Coop Center.

Ytterligare information: Kari Huhtala, vd, Finlands Svenska Andelsförbund, tfn +358 40 84 66704

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.