Andelsförbundet premierade samhällspåverkare

Styrelsen för Finlands Svenska Andelsförbund tilldelade fyra påverkare förbundets förtjänstmedalj av första klass vid sitt möte den 4 november. De är Hannu Krook, som för ett år sedan blev SOK:s koncernchef från posten som vd för handelslaget Varuboden-Osla i Nyland, Mats Nylund, ordförande i Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Vasa Andelsbanks långvariga styrelseledamot, dekan Pirjo Laaksonen och anskaffningschef Ann-Charlott Kjerp i andelslaget Maitosuomi, tidigare vd för andelsmejeriet Milka.

Utmärkelsen tilldelas personer som synnerligen förtjänstfullt har främjat kooperationen och verkat för den kooperativa rörelsen i svenskspråkiga Finland.

Syftet med kooperativa företag är att erbjuda sina ägare den service de behöver. En förutsättning för framgång är effektiv verksamhet, vars ägarstyrning genomförs enligt demokratiska principer.

Mer än 90 % av finländska vuxna är medlemmar i minst ett kooperativt företag. En av fördelarna med kooperativ är att dessa företags skatteintäkter alltid finns kvar i sin verksamhetsmiljö. Sålunda är till exempel handelslag, andelsbanker och ömsesidiga försäkringsbolag samt producentandelslag viktiga aktörer för livskraften i regioner, även i glesbefolkade områden.

Datumet för förtjänstmedaljerna är relaterat till Svenska Dagen den 6 i november. Finlands Svenska Andelsförbund är en dotterorganisation till den kooperativa centralorganisationen Pellervo Coop Center.

Ytterligare information: Kari Huhtala, vd, Finlands Svenska Andelsförbund, tfn +358 40 84 66704

Jaa artikkeli

Lue myös

Ungdomar som påverkare och beslutsfattare – hur ser framtiden ut?

Hur får man unga att engagera sig vid verksamheten i medlemsbaserade organisationer där existensen är baserad på medlemskap och deras engagemang? I dagens samhälle har unga människor många valmöjligheter. Vad har kooperativ och föreningar att erbjuda dem? Kom med i ett webbinarium där ungdomar och deras frågor står i centrum. Deltagande är gratis.