Andelsförbundet palkitsi osuustoimintavaikuttajia

Finlands Svenska Andelsförbundin hallitus myönsi kokouksessaan 4.11. järjestön kultaisen ansiomerkin neljälle vaikuttajalle. He ovat Hannu Krook, joka siirtyi vuosi sitten SOK:n pääjohtajaksi uusmaalaisen osuuskauppa Varuboden-Oslan toimitusjohtajan tehtävistä, ruotsinkielisen maataloustuottajajärjestö SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan osuuspankin pitkäaikainen hallituksen jäsen, dekaani Pirjo Laaksonen ja osuuskunta Maitosuomen hankintapäällikkö, aiemmin osuuskunta Milkan toimitusjohtaja Ann-Charlott Kjerp.

Myöntämisen perusteluina todetaan, että palkittavat henkilöt ovat merkittävällä tavalla edistäneet osuustoimintaa ja toimineet vaikuttajina osuustoimintaliikkeessä ruotsinkielisessä Suomessa.
Osuustoiminnallisen yrityksen olemassaolon tarkoitus on tuottaa omistajilleen heidän tarvitsemaansa palvelua. Menestyksen edellytyksenä on tehokas liiketoiminta, jonka omistajaohjausta toteutetaan demokratian periaattein.

Suomalaisista aikuisista yli 90 % on jäsenenä ainakin yhdessä osuustoiminnallisessa yrityksessä. Osuustoiminnan etuna on muun muassa se, että näiden yritysten verotulot jäävät aina niiden toimintaympäristöön. Näin esimerkiksi osuuskaupat, -pankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt sekä tuottajien osuuskunnat ovat alueiden elinvoiman kannalta tärkeitä tekijöitä myös vähäväkisemmillä seuduilla.
Ansiomerkkien ajankohta liittyy 6.11. vietettävään ruotsalaisuuden päivään. Finlands Svenska Andelsförbund on osuustoiminnan keskusjärjestö Pellervon tytärjärjestö.

Jaa artikkeli

Lue myös

Vastaa osuustoimintaidentiteetti-kyselyyn

ICA on käynnistänyy laajan uudelleenarviointiprosessin, jonka tarkoituksena on syventää osuuskuntaidentiteettiä ja selvittää, kuinka hyvin julkilausuma on kestänyt aikaa. CA haluaa osallistaa koko globaalia osuustoimintayhteisöä identiteetin uudelleenarviointityössä. Työn avuksi on tehty kysely, johon toivotaan vastauksia osuustoimijoilta ympäri maailman: niin rivijäseniltä, työntekijöiltä kuin osuustoimintaan enemmänkin perehtyneiltä asiantuntijoilta.

Atrialle eurooppalainen osuustoimintainnovaatiopalkinto hiilijalanjälkimerkinnästä

Viidettä kertaa järjestetty maatalousosuustoiminnan innovaatiopalkinto jaettiin keskiviikkona 27.4. Brysselissä. Cogecan järjestämään kilpailuun osallistui yli 100 osuustoimintayritystä, jotka olivat tehneet mielenkiintoisia ja uraauurtavia kestävän kehityksen innovaatioita ja tuottaneet näin taloudellista, sosiaalista tai ympäristöllistä lisäarvoa.