Uutiset

Selvitys osuustoimintapohjaisista energiayhteisöistä: koulutusta, tiedotusta ja tutkimusta tarvitaan nopeasti

Selvitys osuustoimintapohjaisista energiayhteisöistä: koulutusta, tiedotusta ja tutkimusta tarvitaan nopeasti

18.6.2024

Osuustoiminnalliset energiayhteisöt kärsivät toimintaympäristössään tunnettuuden puutteesta. Asiaa tutki Kristiina Oinonen Itä-Suomen yliopiston kandidaatintutkielmassaan. Se osoittaa yksilön ja yhteisön asenteiden vaihtelevan osuustoimintaa tai uusiutuvaa energiaa kohtaan.  Oinosen loppupäätelmä on , että monitasoinen koulutus ja tiedotus paikallisista osuustoiminnallisista energiayhteisöistä edistäisivät Euroopan unionin tavoitteita energiaomavaraisuudesta, huoltovarmuudesta ja ilmastotavoitteista. Vähän tunnettu asia Energiayhteisöt ovat uusi ja vähän tunnettu toimintamalli. Oinosen

Väitöstutkimus: Tuottajaosuuskunnat kriittisiä nimittämään asiantuntijajäseniä hallituksiinsa

Väitöstutkimus: Tuottajaosuuskunnat kriittisiä nimittämään asiantuntijajäseniä hallituksiinsa

4.6.2024

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon osuustoimintajohtaja Kari Huhtala väitteli 7. kesäkuuta Lappeenrannassa LUT-yliopiston kauppatieteiden laitoksella tuottajaosuuskuntien hallinnosta. Tuottajaosuuskunnilla on merkittävä asema Suomen liike-elämässä: Niiden vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa. Kun mukaan otetaan näiden osuuskuntien omistamat yhtiöt, nousee summa yli 14 miljardin. Maatalous- ja metsäosuuskunnat edustavat yhteiskuntakriittisiä sektoreita, joilla on iso merkitys esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

13.5.2024

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille” mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tervetuloa vastaamaan Pellervon opiskelijaosuustoimintakyselyyn

Tervetuloa vastaamaan Pellervon opiskelijaosuustoimintakyselyyn

3.5.2024

Pellervossa tehdään selvitystä oppilaitos- ja opiskelijaosuuskuntien toimintaan liittyen, sekä selvitetään näiden osuuskuntien yleisyyttä ja lukumäärää. Osana selvitystä kerätään vastauksia aihetta käsittelevään kyselyyn. Opiskelijaosuustoiminta on tärkeä ja erityinen yrittäjyyskasvatuksen muoto, mutta aiheeseen liittyen on vain vähän ajankohtaista tietoa koottuna. Tämän vuoksi jokainen kyselyyn saatu vastaus on tärkeä.   Selvitystä varten laaditusta kyselystä on kaksi versiota. Kyselyn

Pellervon Päivän 2024 tunnelmia

Pellervon Päivän 2024 tunnelmia

12.4.2024

Kuvat: Tero Pajukallio Vasen palsta: Anu Ubaud, Ilkka Uusitalo, Markus Lahtinen, Nina Hirvensalo ja Taavi Heikkilä sekä Gebhard-mitalin ennen tilaisuuden alkua saaneet. Oikea palsta: Ilkka Halava, Juha Ruohola, Hannu Krook ja Mari Kokko, Niklas Jensen-Eriksen, Petri Pitkänen, Leo Sammallahti ja Olli Palmu, Osuustoimintateko-kilpailun tuomaristo ja voittajat.

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

Vuoden osuustoimintateoksi valittiin Oulun Seudun Sähkön edullinen energia

12.4.2024

Oulun Seudun Sähkön asiakasomistajilleen tarjoama vakaa ja edullinen energian hinta on valittu Vuoden osuustoimintateoksi osuuskuntien keskusjärjestö Pellervon järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa. Siinä haettiin toimintaa, jossa yrityksen osuustoiminnallisuus tulee erityisen vahvasti esille ja jäsenille on tuotettu erityisen merkityksellistä yhteistä etua.

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

Pellervon kannanotto osuuskuntaidentiteetistä

15.3.2024

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA on joulukuussa 2021 aloittanut arviointiprosessin, jonka tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin globaali osuuskuntaidentiteetti on määritelty. Pellervon hallitus on nyt koostanut suomalaisen osuustoiminnan yhteisen kannanoton osuuskuntaidentiteetistä ja lähettänyt sen ICA:lle.

Mari Kokko: Kansantalouden lukutaito vaatii kohennusta

Mari Kokko: Kansantalouden lukutaito vaatii kohennusta

8.3.2024

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko vaatii, että yläkoulun ja toisen asteen opetuksen käyttöön luodaan kansantalouden tietopaketti. Tällä hetkellä puuttuu sellainen ajantasainen, päivittyvä materiaali, jota opettajat voisivat sujuvasti hyödyntää. Kokko osallistui perjantaina Historian ja yhteiskuntaopettajien liiton (HYOL) tapahtumaan Tamperella, jossa ideoitiin Kokon johdolla tietopaketin sisältöä ja hyödynnettävyyttä. Tällä hetkellä opettajat hakevat tietoa eri lähteistä ja

Osuuskunta on varteenotettava liiketoimintamalli hajautetuille energiayhteisöille

Osuuskunta on varteenotettava liiketoimintamalli hajautetuille energiayhteisöille

1.3.2024

Sähkömarkkinalakia ollaan uudistamassa. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla olevan esityksen yhtenä sisältönä on, että hajautettujen energiayhteisöjen ja aktiivisten asiakkaiden energian jakamista helpotetaan koko Suomen alueella.  Eduskunnan osuustoimintaryhmän aamiaistilaisuudessa Kalevalanpäivänä uudistusta esitellyt energiamarkkina-alan johtava asiantuntija Tatu Pahkala TEM:istä totesi, että hajautetut energiayhteisöt palvelevat aiempaa paremmin kuluttajien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille. Niissä voi toimia sekä myyjänä että ostajana.

10 suomalaista maailman 300 suurimman osuustoimintayrityksen joukossa

10 suomalaista maailman 300 suurimman osuustoimintayrityksen joukossa

26.1.2024

Suomen suurin osuustoimintaan perustuva yritysryhmä S-ryhmä sijoittuu tuoreella maailmanlistalla sijalle 40. Maailman osuustoimintaliitto ICA:n kokoama World Cooperative Monitor 2023  laittoi jälleen globaalisti järjestykseen 300 suurinta osuuskuntaa, -pankkia ja keskinäistä vakuutusyhtiötä.

EU:n yritysvastuudirektiivin sisällöstä yksimielisyys

EU:n yritysvastuudirektiivin sisällöstä yksimielisyys

15.1.2024

Euroopan unionin yritysvastuudirektiivin taustalla on pyrkimys torjua yritysten osallisuutta ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristöhaittoihin. Osuuskuntien osalta on vielä epäselvää, sovelletaanko direktiiviä osuuskuntiin ja mikä Suomen kanta tulee olemaan direktiivin kansallisessa toimeenpanossa. 

Alusta-osuuskunta Cosy AI haluaa osoittaa paremman suunnan tekoälylle

Alusta-osuuskunta Cosy AI haluaa osoittaa paremman suunnan tekoälylle

8.1.2024

Asiantuntijoiden varoittaessa tekoälyn aiheuttamista vaaroista Eurooppa osuuskuntana pian perustettava Cosy AI pyrkisi luomaan tekoälyn omistukselle, kehitykselle ja käytölle osuuskuntamallin. Kansainvälisinen verkkojulkaisu Co-op Newsin toimittaja Miles Hadfield kirjoitti aiheesta. Uudet teknologia-aallot ovat historian saatossa muuttaneet yhteiskuntaamme syvällisellä ja usein ennalta arvaamattomalla tavalla. 1800-luvun rautatiebuumin, 1900-luvun polttomoottoriauton leviämisen ja 2000-luvun vaihteen internet-vallankumouksen tapauksissa, nämä teknologiat olivat huonosti

Kestävyysraportointi pakolliseksi myös suurille osuuskunnille vuoden 2026 alusta

Kestävyysraportointi pakolliseksi myös suurille osuuskunnille vuoden 2026 alusta

29.12.2023

Eduskunta hyväksyi 28. marraskuuta kirjanpito- ja tilintarkastuslain muutokset, jolla EU:n kestävyysraportointia koskevan direktiivin säännökset saatetaan kansallisesti voimaan. Laki vahvistettiin presidentin esittelyssä 21.joulukuuta ja se tulee voimaan kuluvan vuoden päättyessä.   Kestävyysraportointia koskevia säännöksiä sovelletaan suurten pörssiyhtiöiden ja muiden suurten yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen ohella:   kaikkiin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, joilla täyttyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-arvosta:

Osuuskuntalähettilästoiminta on käynnistynyt

Osuuskuntalähettilästoiminta on käynnistynyt

18.12.2023

Pellervoon on perustettu Osuuskuntalähettiläiden verkosto. Sitä markkinoidaan etenkin ammattikorkeakouluille, mutta myös lukioille ja ammattiopistoille. Mukana on sekä osuuskuntien ylempää johtoa että viestinnän tekijöitä. Oppilaitokset voivat tilata vieraan omalta alueeltaan kertomaan osuuskunnista ja osuustoiminnan ideasta. Osa lähettiläistä on lupautunut olemaan myös etäkäytössä eli heidän vierailunsa voidaan toteuttaa myös virtuaalisesti. Hedelmällisintä kuitenkin on, jos opiskelijat pääsevät suoraan

Kyösti Kallio -dokumentti kertoo Suomen tarinan

Kyösti Kallio -dokumentti kertoo Suomen tarinan

4.12.2023

Tiistaina 5. joulukuuta Ylen TV1-kanavalla näytetään kello 19 uusi Kyösti Kallio-dokumentti. Pellervo on ollut mukana mahdollistamassa sen tekemistä Hannes Gebhardin rahaston kautta. Suomen neljäs presidentti oli kansakunnan eheyttäjä, joka ehti sotien välisenä aikana toimia myös neljästi pääministerinä ja kuudesti eduskunnan puhemiehenä. Hän oli keskeisellä tavalla rakentamassa Suomesta demokraattista oikeusvaltiota vuoden 1918 sodan jäljiltä.  Vähemmän tunnettua