Taavi Heikkilä, veteran inom andelsrörelsen, tillträder ny post vid Aalto-universitetet

Heikkiläs befattning Executive in Residence inrättas med gåvomedel. Finland är världens mest kooperativa land, och därför är det viktigt att branschen satsar på forskning och undervisning och samarbete mellan företagen och universitetet, säger donatorerna.

SOK:s förra generaldirektör, bergsrådet EM Taavi Heikkilä, har utsetts till den femåriga uppgiften Executive in Residence (EiR) som inrättas med gåvomedel vid Aalto-universitetets handelshögskola. Ett centralt tema för uppgiften, som förläggs till Institutionen för marknadsföring, är kooperativ verksamhet.

Heikkilä som tillträder posten den 1 augusti säger att han särskilt ser fram emot att möta studerandena.

”Jag väntar också med spänning på att bygga broar mellan kompetensen vid Aalto och företagens behov. Det är lyckligt att min erfarenhet av modern kooperativ verksamhet och ansvarsfullhet stöder Aaltos framgångshistoria”, säger han.

Taavi Heikkilä har en lång och mångsidig erfarenhet både av kooperativ verksamhet och detaljhandel och dessutom en gedigen bakgrund inom ekonomiförvaltning och strategiskt ledarskap. Vid Aalto kommer hans uppgifter att bestå av att bygga och utveckla relationerna till intressentgrupper, starta nya forskningsinitiativ samt stärka och diversifiera undervisningen. Centralt är också aktiv medverkan i samhällsdebatten.

Executive in Residence i kooperativ verksamhet är Aalto-universitetets första med donationsmedel grundade EiR-uppgift. Sami Karhu, verkställande direktör för Pellervo ry och sekreterare för Osuustoiminnan neuvottelukunta (Delegationen för kooperativ verksamhet) är initiativtagare till projektet, och han letade också upp projektets donatorer. I bakgrunden till donationerna ligger oron hos experter på kooperativ verksamhet för att forskningen och undervisningen på området är otillräcklig.

”Forskning och undervisning om andelsverksamhet och samarbetet mellan universiteten och kooperativa företag är särskilt viktigt just i Finland, eftersom vi är världens mest kooperativa land. Kunskap om den kooperativa modellen är viktig också för att många av adepterna i Handelshögskolan kommer att ha ett kooperativt företag som arbetsgivare”, berättar Sami Karhu.

Den nya Executive in Residence-uppgiften har stötts av Pellervo, OP-ryhmän Tutkimussäätiö (OP Gruppens Forskningsstiftelse), Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), Helsingfors Handelslag Elanto, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, Nylands Andelsbank, Östnylands Andelsbank, Andelslaget Tradeka och Metsäliitto Osuuskunta.

Executive in Residence-uppgifterna är viktiga för Handelshögskolan eftersom de stöder skolans ambition att bygga broar mellan det praktiska affärslivet och skolans forsknings- och undervisningsarbete. Uppgifternas innehåll bestäms alltid särskilt utifrån skolans behov och den speciella kompetensen hos postens potentiella innehavare.

”Taavi Heikkilä har mycket att ge våra forskare och framför allt våra studerande på ett område där Finland ligger i täten också i en internationell jämförelse. Via honom får också aktörerna på det kooperativa fältet ännu bättre möjligheter att utnyttja Handelshögskolans kompetens. Den nya Executive in Residence-uppgiften är ett mycket välkommet tillskott till vår verksamhet. Jag ser fram emot de möjligheter den skapar och riktar ett varmt tack till projektets initiativtagare och donatorer”, säger Handelshögskolans dekanus Timo Korkeamäki.

Benämningen Executive in Residence används om ansedda personer inom den högre ledningen, akademiska eller samhälleliga ledare eller experter, vilka kallats till Aalto-universitetet. Till innehållet liknar EiR-uppgifterna arbetslivsprofessurer, men de förutsätter inte doktorsexamen. För närvarande verkar Esko Aho, Gautam Basu, Bruce Oreck, Juhani Pekkala, Osmo Soininvaara och Juha Äkräs i Executive in Residence-uppgifter i Handelshögskolan.

Sju miljoner medlemskap

Kooperativ verksamhet är en form av ekonomi, där ägarskapet i ett företag fördelas lika på alla ägare. Målet är att ge ägarna bestående nytta för deras dagliga behov, vilket är möjligt bara genom en framgångsrik affärsverksamhet. De kooperativa företagens verksamhet styrs av demokratins spelregler.

I Finland finns för närvarande sju miljoner medlemskap i andelslag och ömsesidiga försäkringsbolag, och ett avsevärt antal vuxna personer är medlemmar i flera än ett kooperativt företag. Sådana företag finns på många områden, såsom inom handeln, bank- och försäkringssektorn, livsmedelsindustrin, skogsindustrin, hotell- och restaurangbranschen samt inom drivmedelshandeln.

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.