Premieringar vid Andelsförbundets årsmöte – nuvarande ledamöter fortsätter i styrelsen

Styrelsen för Finlands Svenska Andelsförbund har tilldelat Arto Nurmi-Aro, styrelseordförande i handelslaget Varuboden-Osla, en förtjänstmedalj i guld för hans synnerligen förtjänstfulla verksamhet inom andelsrörelsen. Nurmi-Aro har en karriär också som vd för Östnylands Andelsbank från 1995 till 2015 och i ledande positioner i Vasa Andelsbank. Han har också haft ett förtroendeuppdrag i OKOBANKs förvaltningsråd. Jukka Suvitie, vd för PI-johtamiskoulu, tilldelades en förtjänstmedalj i silver för hans meriter inom utbildningen och utvecklingen av andelsföretag. Suvitie är en erfaren och respekterad coach inom ekonomi, strategi och kooperativ ledning. Han har spelat en betydande roll som expert för svenskspråkiga andelsföretag i utbildning för ledning och förtroendevalda som ordnats av Finlands Svenska Andelsförbund.

Nuvarande styrelseledamöter och suppleanter valdes att fortsätta. Som styrelsens ordförande fortsätter Stefan Saaristo från Malax, som viceordförande Kristian Westerholm från Ingå samt som ledamöter Jan Anderssén från Pedersöre, Jaana Hagelberg från Kyrkslätt och Maria Östman från Vörå. Som suppleanter fortsätter Jan Drugge från Kimito, Henrik Strandberg från Nykarleby, Jonas Sundborg från Hammarland, Alice Björklöf från Nagu och Ray Blomqvist från Borgå.

Tilläggsinformation: Vd Kari Huhtala, tfn 040 8466 704, kari.huhtala@pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.