Andelsförbundets gyllene förtjänsttecken till Pellervos ordförande Petri Pitkänen

Finlands Svenska Andelsförbund har tilldelat ett förtjänsttecken i guld till Petri Pitkänen, ordförande för andelslagens centralorganisation Pellervo.

Andelsförbundet anser att Petri Pitkänen som ordföranden för den nationella organisationen på ett särskilt förtjänstfullt sätt har främjat utvecklingen av svenskspråkig kooperation.

”Under Pitkänens ledning har Pellervos svenskspråkiga verksamhet fortsatt på en stabil grund baserad på samarbetsavtalet mellan Pellervo och Finlands Svenska Andelsförbund. Ett exempel på samarbetet är Pellervos donation till Åbo Akademis svenskspråkiga arbetslivsprofessur år 2022”, säger Andelsförbundets styrelseordförande Stefan Saaristo.

Förtjänsttecknet överlämnades vid Andelsförbundets årsmöte som hölls den 10.4.2024 i Helsingfors.

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.