Betydande utmärkelse till Andelsförbundets ordförande Stefan Saaristo

Pellervo Coop Center har tilldelat Finlands Svenska Andelsförbunds ordförande Stefan Saaristo utmärkelsen Kooperationens förtjänstmedalj av I klass som erkänsla för hans betydande insats inom andelsrörelsen. Andelsförbundet är ett samarbetsorgan för de svensk- och tvåspråkiga kooperativen, med 31 medlemmar i fyra landskap. 

Det nu tilldelade förtjänsttecknet är sällsynt och det placerar sig högt i hierarkin bland Pellervos förtjänsttecken. Medaljen är formgiven av skulptör Kalervo Kallio 1949. Medaljen tilldelas för särdeles förtjänstfull och i regel långvarig insats inom andelslags- eller ömsesidig verksamhet.

Saaristo har haft en central roll inom nationell och regional kooperativ verksamhet. Han har varit styrelseledamot i Finlands Svenska Andelsförbund under en lång tid och dess ordförande sedan 2019. Dessutom har han varit medlem av Pellervos delegation och är numera ledamot i dess styrelse. 

Inom dessa uppdrag har Saaristo på ett exceptionellt sätt bidragit till att samverkan inom finsk- och tvåspråkiga kooperativ har förbättrats vilket exemplifieras av organisationernas enhetliga medlemspolitik och ett förstärkt nordiskt samarbete.  

Saaristo har under 20 års tid innehaft olika chefs- och direktörsuppgifter inom industrin av vilka 13 år inom kooperationen som verkställande direktör för Andelslaget Österbottens Kött. Han har sammanlagt 18 års erfarenhet av förtroendeuppdrag inom köttbranschens producentandelslag och deras intresseföretag. Saaristo är för tillfället också förvaltningsrådets ordförande i Vasa Andelsbank och styrelseledamot i Pohjanmaa-Österbotten OP-förbundet. 

Saaristo är hemma från Malax, agrolog till sin utbildning och landsbygdsföretagare till sitt yrke. 

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.