Ny guide om god förvaltning i medlemsbaserade organisationer

Finlands Svenska Andelsförbund har publicerat en ny guide om god förvaltning i medlemsbaserade organisationer. Guiden är riktad speciellt till förtroendevalda men den lämpar sig för alla som arbetar i eller är intresserade av medlemsbaserade organisationer.

”Det finns flera särdrag i medlemsbaserade organisationer – andelslag, ömsesidiga försäkringsbolag och föreningar – som skiljer dessa organisationer från andra”, säger Andelsförbundets VD Kari Huhtala som är guidens författare.

”Dessa organisationer ägs och styrs av sina medlemmar, medlemmarna är jämställda enligt principen en medlem, en röst och styrning, kontroll och medlemsdemokrati hanteras genom speciella förvaltningsorgan som fullmäktige och förvaltningsråd”, tillägger han.

”Det finns särskilda behov av att beakta förvaltningen i medlemsbaserade organisation och guiden har uppstått av dessa behov”, konstaterar han.

Guidens produktion har huvudsakligen finansierats av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Tilläggsinformation: Kari Huhtala, kari.huhtala@pellervo.fi, tel. 040 8466 704

Mer om guiden: https://pellervo.fi/verkkokauppa/tuote/god-forvaltning-i-medlemsbaserade-organisationer/

Jaa artikkeli

Lue myös

En bred petition till Li Andersson och Petri Honkonen: Kooperativa företag ska lyftas fram inom skol- och universitetsutbildningen!  

Ett stort antal företagsledare och forskare vädjar till undervisnings- och kulturministrarna att i högre grad inkludera kooperation i den finländska skolutbildningen. Anledningen är en gemensam oro för att den affärs- och ekonomiska modell som kooperativa företag representerar nu återspeglas mycket dåligt i skolsystemet.