svenska

Jaana Hagelberg ny medlem i Andelsförbundets styrelse

6.4.2020

Jaana Hagelberg valdes som ny medlem till Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse vid Andelsförbundets årsmöte den 1 april 2020.

Andelslagens förvaltnings möten i undantagssituationer som orsakas av coronaviruset

19.3.2020

Finlands regerings beslut den 16 mars 2020 om att förbjuda offentliga sammankomster med mer än 10 deltagare har preciserats så att det gäller sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som […]

Svenskspråkig guide för studerandeandelslag publicerades

23.9.2019

En svenskspråkig guide för studerandeandelslag, ”Kooperativ verksamhet som inlärningsmodell för företagande” har publicerats av Pellervo Coop Center. Guidens syfte är att fungera som ett hjälpmedel i studerandeandelslagens uppstartsfas och i utvecklingen av verksamheten.

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

27.8.2019

Pellervo Coop Center ordnar onsdagen den 11.9 kl. 14-16.30 ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Seminariet är riktat till svenskspråkiga läroanstalter men alla intresserade av ämnet är välkomna.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

16.11.2018

Producentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA). ”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet […]

Kooperationen är mest populär i huvudstadsregionen – kännedomen om kooperationen ökar i hela landet

16.1.2018

Sex av tio finländare förhåller sig positivt eller mycket positivt till kooperationen. Det visar en undersökning gjord av Kantar TNS Agri på uppdrag av Pellervo Coop Center. För tio år sedan var motsvarande siffra knappt hälften. I huvudstadsregionen förhåller man sig mest positivt till kooperationen.

Nu är det dags att anmäla dig till ett toppseminarium! FRÅN JORD TILL BORD – LÖSNINGAR ATT FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN

7.11.2017

Hård konkurrens och krävande produktionsförhållanden utmanar matkedjan. Hur hitta möjligheter att förbättra lönsamheten i primärproduktionen? Är export en faktisk möjlighet eller ett evigt löfte? Erbjuder digitaliseringen någonting helt nytt?

Kom ihåg Andelsförbundets förtjänstmedaljer!

14.6.2017

Andelsförbundet har förnyat sina förtjänstmedaljer. Vid sidan av medaljen får man nu ett bröstmärke som är praktiskt på det sättet att man kan bära det oftare än själva medaljen.

Andelsförbundets årsmötets skörd: nya medlemsvillkor och nya styrelsemedlemmar

7.4.2017

Finland Svenska Andelsförbundets årsmöte hölls i Helsingfors den 5 april, 2017. Mötet kan konstateras ha varit en milstolpe i förbundets historia: det beslöt om nya grunder för medlemsavgifterna för både Andelsförbundets nuvarande medlemmar och för sådana Pellervos medlemmar som vill ansluta sig till Andelsförbundet.

Maitosuomi blev medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

10.3.2017

Osuuskunta Maitosuomi har anslutit sig till Finlands Svenska Andelsförbund, som samarbetar med Sällskapet Pellervo. Maitosuomi är ett andelslag i mjölkbranschen och ca 20 % av medlemmarna är svenskspråkiga efter fusionen med Mejeriandelslaget Milka.

Pellervo och kooperation på svenska

11.11.2016

Pellervo är ett urfinskt namn som härstammar från Kalevala. Sampsa Pellervoinen var älva, såningsman och producent av jordens fruktbarhet i den finska mytologin. Det var inget under att man valde Pellervo till kooperationsorganisationens namn i det agrara Finland för över ett hundra år sedan. Men vad har svenskan att göra med Pellervo?

OT Årsbokens pressmeddelande 2016

31.8.2016

Pellervo-Media Oy Kooperationens årsbok 2016 (Osuustoiminnan vuosikirja 2016) Pressmeddelande Fri för publicering onsdagen den 31.8. kl. 12.00 Osuustoiminta-lehtis analytikerteam gjorde en analys över den finländska kooperationens mest centrala företag   […]

Pressmeddelande: Två företagsgrupper behöll sina toppositioner

18.9.2015

Osuustoiminta-lehtis analytikerteam gjorde sin analys över den finländska kooperationens mest centrala företag.