Nu är det dags att anmäla dig till ett toppseminarium! FRÅN JORD TILL BORD – LÖSNINGAR ATT FÖRBÄTTRA LÖNSAMHETEN

Hård konkurrens och krävande produktionsförhållanden utmanar matkedjan. Hur hitta möjligheter att förbättra lönsamheten i primärproduktionen? Är export en faktisk möjlighet eller ett evigt löfte? Erbjuder digitaliseringen någonting helt nytt? Välkommen till Pellervos och Finlands Svenska Andelsförbunds årliga ”Från jord till bord” -seminarium! Programmet i sin helhet är nedan.

Tid: Den 4 december, 2017 kl. 9.30 – 15

Plats: Yrkesakademin Vasa, Gamla Vasa Kungsgårdsvägen 30 A

Deltagaravgiften är 90 €. Anmälningar om deltagande ber vi om senast den 25.11.2017 på https://pellervo-lv.creamailer.fi/survey/eba7z23dfoagr

Tilläggsinformation: Kari Huhtala, kari.huhtala@pellervo.fi, Tel. 040 8466704

Jaa artikkeli

Lue myös

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

Pellervo Coop Center ordnar onsdagen den 11.9 kl. 14-16.30 ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Seminariet är riktat till svenskspråkiga läroanstalter men alla intresserade av ämnet är välkomna.