Antalet andelslagens medlemskap ökar: Årsanalyserna av finländska andelslag publiceras

I osäkra tider tycks finländarnas förtroende för kooperation ha ökat: Det finns redan 7,6 miljoner medlemmar i andelslag, andelsbanker och ömsesidiga försäkringsbolag. På ett år har antalet ökat med 70 000. Ser man till de tio största andelslagen verkar tillväxten vara mycket jämnt fördelad.

Andelslag är företag som bygger på jämlikt ägande och strävan efter långsiktig gemensam nytta. Deras sammanlagda omsättning var 38 miljarder euro i slutet av förra året, vilket var en ökning med knappt åtta procent.

OT Årsbok 2023 (88 sidor) samlar företagsanalyser och framtidsvisioner för finländska andelslag. Såväl bokslutsdata och ansvarsrapportering för kooperativa företag som nyaste delårsbokslut har använts som grundmaterial. Analytikerteamet har återigen omfattat experter från Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT, Kantar Agri och Pellervo, samt ett antal ekonomijournalister.

– Finland behöver långsiktiga kooperativa företag som är en del av finländarnas vardag, viktiga arbetsgivare och betydande investerare. Det är livsnerven i Finlands utveckling att Petteri Orpos regering också främjar andelslagens verksamhetsvillkor vid genomförandet av en näringspolitik som stärker framväxten av företagande och ägande, säger Mari Kokko, vd för andelslagens centralorganisation Pellervo.

Finland är ett av världens mest kooperativa länder och andelslagen har haft ett starkt inflytande på dess ekonomiska utveckling. Förutom handelslag, andelsbanker och mejerier finns det fortfarande cirka 1 300 vattenandelslag i Finland. Det finns mycket framtidspotential till exempel inom energisektorn och andelslag inom omsorgssektorn.

Bolagsskatter 700 miljoner per år och 92 000 anställda

Inkomstskatter som betalas av andelslag steg till rekordhöga 700 miljoner euro förra året. Förra årets rekord slogs med 70 miljoner euro. Totalt har andelslag redan betalat cirka 9,5 miljarder euro i inkomstskatt i Finland detta årtusende. Lönerna som andelslagen betalar samlar också på sig en stor skattepott: det totala lönebeloppet för 92 000 anställda var 3,6 miljarder förra året. Den växte med fem procent och varje anställd fick en genomsnittlig ökning med fyra procent.

Investeringar som andelslag gör i Finland har också en betydande ekonomisk inverkan: Den sammanlagda investeringsnivån för enbart de två största aktörerna, S-gruppen och Metsäliitto, var i miljardklass förra året. Det finns totalt 3 500 andelslag verksamma i Finland, deras storlek varierar från stora företag till små andelslag med högst ett fåtal anställda.

MetsäGroup ökade sin omsättning mest

År 2022 nådde den sammanlagda omsättningen för de tio största kooperativen 28,6 miljarder euro. Jämfört med föregående år ökade omsättningen för de tio största med 2,6 miljarder euro och tio procent. Den största omsättningsökningen var återigen det näst största kooperativa företaget i Finland, Metsä Group, som ökade sin omsättning med en sjättedel och 960 miljoner.

Det största kooperativa företaget sett till omsättningen är SOK-koncernen, vars omsättning var 8,4 miljarder euro, vilket var en ökning med 8,2 procent. Trea på listan kom HOK Elanto med en omsättning på 2,4 miljarder och fyra var Valio med en omsättning på 2,2 miljarder euro.

Förra året höjde Valio producentpriset på mjölk med 32 procent och kunde föra höjningen på produktpriser. Nästan 40 procent av omsättningen kommer från export.

Grönsaksandelslag fortsatte att växa

Ålands Trädgårdshall fortsatte den starka tillväxt som pågått under flera år. Tillväxten var lönsam, rörelseresultatet förbättrades från föregående år. Investeringarna fortsatte också, vilket bibehöll företagets soliditetsgrad på en god nivå. Företagets omsättning har vuxit med respektabla 93% sedan 2011. Närpes Grönsaker överlevde ett svårt år någorlunda bra. Företagets omsättning ökade, liksom rörelseresultatet. Bolagets svaghet har länge varit ett lågt eget kapital, men även det steg till närmare trettio procent.

PKO var återigen vinnaren av den handelslagsjämförelsen

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO återkom som landets bästa handelslag, när 19 regionhandelslag jämfördes i OT-årsboken på fem affärsverksamhetsmätare: tillväxt i omsättning och antal medlemmar, rörelseresultat, omsättning och soliditetsgrad. Topplatsen i de bästa handelslagen var sjätte för PKO under de senaste tio åren.

Österbottensbaserade KPO har nått topplatsen tre gånger under samma period. Förra året var det bäst, men i år också femma. Etelä-Karjalan Osuuskauppa Eekoo klättrade nu till andra plats och Arina från norra Finland kom trea.

PKO klarade sig bättre än alla andra handelslag när det gäller rörelseresultat i förhållande till omsättning. Rörelseresultatet var 4,3 procent av omsättningen, bara Osuuskauppa Maakunta från Kajanaland kom i närheten av samma siffror, de övriga var klart längre bort. Med andra mätare uppnådde PKO jämnt berömlig prestanda.

Osuuskauppa Arina tog sig till medaljtrion från fjolårets sjunde plats, bland annat för att den var bäst bland handelslagen på att generera rörelseresultat i förhållande till sin balansräkning. Samtidigt flyttade Arina till 10:e plats på listan över landets största kooperativa företag, och dess omsättning översteg en miljard euro för första gången.

Vi har kommit långt, för tjugo år sedan var Arinas omsättning bara en femtedel av detta. Fjärdeplatsen i jämförelsen tog PeeÄssä, och fjolårets mästare KPO slutade femma.

Samtliga 19 handelslag lyckades öka sin omsättning. Även som lägst var tillväxten runt fyra procent vid Koillismaa. Totalt är omsättningen för regionala handelslag redan nästan 13 miljarder euro, en ökning med 1,1 miljarder från ett år sedan.

Varje andelslag ökade också sitt egna kapital, vilket innebär en ökning av ägandet av medlemmar överallt. Liksom föregående år ökade det egna kapitalet med över 200 miljoner i handelslag. Den sammanlagda soliditetsgraden för handelslagen förbättrades också och är mycket hög, 76 procent. När räntorna stiger i en instabil världssituation skapar god soliditetsgrad stabilitet och trygghet.

Den sammanlagda balansräkningen för handelslagen är redan 6,3 miljarder. Av detta har handelslagen hela 4,7 miljarder i skuldfritt kapital. De ekonomiska utgångspunkterna för handelslagen är alltså fortfarande mycket bra att ta sig an framtida undantagssituationer.

Kronoby Andelsbank bland de bästa i landet

Lönsamheten för nästan alla banker i Finland förbättrades år 2022. Andelsbanker skiljde sig inte från affärsbanker i sin förmåga att generera vinst och deras framtidsutsikter är också goda: S-Banken bedömer att dess vinst kommer att förbättras 2023 med minst 50 procent. OP Gruppens halvårsresultat 2023 var 145 procent högre än föregående år.

I slutet av förra året fanns det 130 andelsbanker i Finland. Bland dem rankas Ylä-Uudenmaan OP från Orimattila, Sydänmaan OP från Alavus, Vehmersalmen OP och Kuortaneen OP som de bästa i att öka affärsverksamhet i sin storleksklass med resultaten 2022. Kronoby Andelsbank slutade tvåa i sin storlekskategori. Jämförelsen omfattar ökningen av omsättning, balansräkning och antal medlemmar samt avkastning på kapital och soliditetsgradsgrad.

De största bankerna (Balansräkning>600m€)

 1. Ylä-Uudenmaan OP
 2. Kainuun OP
 3. Lounaismaan OP

De näst största bankerna (Balansräkning 200-600m€)

 1. Sydänmaan OP
 2. Maaningan OP
 3. Nakkila-Luvian OP

De tredje största bankerna (Balansräkning 110-200m€)

 1. Vehmersalmen OP
 2. Kronoby Andelsbank
 3. Ylitornion OP

Små banker (Balansräkning under 110m€)

 1. Kuortaneen OP
 2. Kerimäen OP
 3. Yläneen OP

Tillväxten för Ylä-Uudenmaan OP, vinnaren av de största bankernas serie, uppnåddes genom sammanslagningar, när andelsbankerna Askola, Kärkölä, Pukkila, Mäntsälä och Orimattila gick samman i slutet av förra året. De fyra mindre bankerna fusionerades till Orimattilan Osuuspankki och samtidigt fick banken ett nytt namn.

En sammanslagning var också bakom vinnaren av de näst största bankerna: Peräseinäjoki OP fusionerades till Alavuden Seudun OP. I gruppen av de tredje största bankerna var Vehmersalmis mätare berömliga förutom att soliditetsgraden var i mitten av bankerna. En soliditetsgrad på över 30 procent kan dock anses vara extremt bra i europeiska termer, vilket bara visar hur hård konkurrensen är för bankerna.

Jaa artikkeli

Lue myös

Miniseminarium om studerandeandelslag 11.9.

Pellervo Coop Center ordnar onsdagen den 11.9 kl. 14-16.30 ett miniseminarium om studerandeandelslag i svenskspråkiga läroanstalter. Seminariet är riktat till svenskspråkiga läroanstalter men alla intresserade av ämnet är välkomna.