Andelsförbundet har förnyat sina förtjänstmedaljer. Vid sidan av medaljen får man nu ett bröstmärke som är praktiskt på det sättet att man kan bära det oftare än själva medaljen.

Bekanta dig med medaljerna på http://pellervo.fi/svenska/finlands-svenska-andelsforbund/fortjansmedaljer/. Ansökan i valfritt format inkluderande en meritförteckning skickas till kari.huhtala@pellervo.fi

Jaa artikkeli