Julhälsning från Finlands Svenska Andelsförbund

I skrivande stund återstår några få dagar kvar till jul. Julen är en glädjens tidpunkt på året som firas på många olika sätt bland olika kulturer i världen. För oss i Norden innebär julen en tidpunkt av frid, glädje och god samvaro med nära och kära. Jul innebär också ett brytningsskede i och med att det pågående verksamhetsåret går mot sitt slut och ett nytt år nalkas så småningom.

För ett år sedan då jag skrev min julhälsning till er, hoppades jag på att situationen med coronapandemin skulle gå mot det bättre och att vi så småningom kunde återgå till ett normalt läge i samhället. Nu med facit i hand kan jag konstatera att det inte riktigt gick så; pandemin utmanade samhället ytterligare under året. Vid en tillbakablick måste man i alla fall vara nöjd. Vaccinationerna framskrider med fart och vi har lärt oss att leva med pandemin. Inom Andelsförbundet har vi snabbt kunnat anpassa vår medlemsverksamhet till den föränderliga situationen och fortsättningsvis kunnat betjäna våra medlemmar genom nya digitala koncept.

Under sensommaren utförde Andelsförbundet en medlemsundersökning. Den erhållna informationen är värdefull och gav oss en djupare och bredare insikt i om vilka saker som borde utvecklas och prioriteras i vår verksamhet framöver. Bland annat kommer vi under det nya året att intensifiera vår medlemskommunikation om våra evenemang och tjänster. Vi kommer också att allt aktivare profilera oss i de sociala medierna.

För tillfället befinner sig den nationella och globala ekonomin i en intressant konjunktur. Det är svårt att hitta likadana jämförbara ekonomiska konjunkturer i historien. Trots de dystra prognoserna i början av pandemin befinner sig den globala ekonomin i dag i en väsentligt starkare position än för ett år sedan. Pandemitiden har präglats av en stimulerande penning- och finanspolitik vilket delvis har bidragit till en ökad konsumtion. Tyvärr präglas marknaden dessvärre av en inflation som till en stor del beror på kraftigt ökade energipriser. Det goda är i alla fall att många av våra medlemsföretag har klarat sig relativt bra under pandemin. Men det måste också konstateras att det finns branscher som har drabbats väldigt hårt där man inte i en tillräckligt snabb takt har lyckats kompensera den kraftigt stigande kostnadsstrukturen.

Ett nytt verksamhetsår inleds så småningom. Jag hoppas att vi under kommande år går mot en normalare tillvaro. Helt klart är det att pandemin inte kommer att försvinna eller vara över under en snar framtid, men kanske tack vare våra rutiner, arbetssätt och en lyckad vaccinationsstrategi globalt, kommer vi så småningom att övervinna kampen. Jag vill passa på och tacka er alla för det gångna året samt önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Stefan Saaristo
Finlands Svenska Andelsförbund, ordförande

Jaa artikkeli

Lue myös

Ny arbetslivsprofessur vid Åbo Akademi

Åbo Akademi inrättar en ny arbetslivsprofessur vid Handelshögskolan. Professurens fokus kommer att ligga på hållbart entreprenörskap och kooperation inom små och medelstora företag och glesortsutveckling. Den affilierade professuren möjliggörs genom donationer som tillfallit universitetet genom den statliga motfinansieringskampanjen som avslutades i juni.