Pellervo

Pellervo i ett nötskal

Pellervo är en intressebevakare och mötesplats för andelslag och andra kooperativa företag samt en hemvist för kooperativ information. Vi har cirka 190 företag och organisationer som medlemmar. Medlemskap i Pellervo visar att företaget vill främja kooperativ verksamhet i Finland.

Vi främjar kännedomen om kooperation och utvecklar verksamhetsförutsättningarna för företagsformen på många olika sätt. Vi är en nationell påverkare, en gemensam talesperson för företagsformen och en pålitlig informationskälla.

Vi påverkar lagstiftningsarbetet samt ekonomi- och näringspolitiken så att andelslagen tillräckligt beaktas i dem. I våra arbetsgrupper och nätverk får medlemmarnas representanter diskutera med sina kollegor över branschgränserna.

Kooperation erbjuder våra medlemmar en intressant gränsyta över branschgränserna. Vårt uppdrag är också att öka kunskapen om andelslagens konkurrensfördelar i situationer där man överväger att starta ett nytt företag.

Förutom handels- och konkurrenspolitik samt beskattning, är viktiga utvecklingsområden för Pellervo bland annat undervisning och forskning inom kooperation.

Medlemsgrupper:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog, djurförädling)
 • Handelslag
 • Ägar- och investeringsandelslag (e.g. Tradeka)
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • Föreningar (e.g. MTK)
 • Småandelslag

Detaljerad medlemslista, se här Jäsenlista

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Pellervos årsmöte valde nya medlemmar till sitt fullmäktige

Kooperationens intresseorganisation Pellervo Coop Center höll sitt årsmöte på fredagen i Helsingfors och utsåg nya medlemmar till sitt fullmäktige. Bland dessa fanns helt nya namn i Hannu Väänänen, verkställande direktör för BLC-Osuuskunta i Nyslott, verkställande direktör för Pohjois-Karjalan Osuuspankki Jaana Reimasto-Heiskanen, styrelsens vice ordförande för Finlands Svenska Andelsförbund Kristian Westerholm från Ingå, styrelsens vice ordförande

18.9.2020

Jaana Hagelberg ny medlem i Andelsförbundets styrelse

Jaana Hagelberg valdes som ny medlem till Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse vid Andelsförbundets årsmöte den 1 april 2020.

6.4.2020