Pellervo Coop Center i ett nötskal

Pellervo är en intressebevaknings- och servicecentral för finländska andelsföretag (=kooperativ). Pellervos vision är att främja välmående, tjänster och entreprenörskap i Finland.

Medlemmar 240, bland annat:

 • Andelsbanker
 • Producentandelslag (mjölk, kött, skog)
 • Handelslag
 • Tradeka
 • LokalTapiola
 • Energi- och elandelslag
 • Infraandelslag (vatten, bredband)
 • MTK och ProAgria

Tjänster

 • Intressebevaknings- och påverkansarbete i hemlandet och internationellt
 • Juridiska tjänster
 • Förtjänsttecken
 • Utbildning av förtroendevalda och anställda (PI-johtamiskoulu)
 • Småskalig rådgivning av startande andelslag
 • Kooperationsevenemang
 • Guide, litteratur, digitalt material
 • Pellervos tidningar (Pellervo-Media Oy)
 • Ekonomisk forskning (Pellervon taloustutkimus PTT)
 • Marknadsundersökningstjänster (Kantar TNS Agri Oy)
 • Kooperationens informationstjänster
 • Samarbete med universitet

AKTUELLT

Jaana Hagelberg ny medlem i Andelsförbundets styrelse

Jaana Hagelberg valdes som ny medlem till Finlands Svenska Andelsförbunds styrelse vid Andelsförbundets årsmöte den 1 april 2020.

6.4.2020

Andelslagens förvaltnings möten i undantagssituationer som orsakas av coronaviruset

Finlands regerings beslut den 16 mars 2020 om att förbjuda offentliga sammankomster med mer än 10 deltagare har preciserats så att det gäller sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster. Regeringen har tills vidare inte tillgripit möjligheten att med stöd av beredskapslagen bestämma strängare begränsningar i fråga om rörelsefrihet och

19.3.2020