Osuuskuntien veromuutokset hylättiin

Eduskunta hyväksyi täysistuntokäsittelyssä 17.12.2013 yhteisö ja osinkoverouudistuksen. Yhteisöjen, myös osuuskuntien, verokanta alenee 20 %:iin vuoden 2014 alusta. Sen sijaan osuuskuntien verotusta koskeneet muutosehdotukset hylättiin. Osuuskunnan jäsenten verotusta koskevat muutos siirrettiin jo valmisteluvaiheessa myöhempään ajankohtaan.

Hallituksen esityksen mukaisesti osuuskuntien jakaman ylijäämän vähennyskelpoisuutta olisi rajoitettu. Valtiovarainvaliokunta esitti kuitenkin mietinnössään, että osuuskuntia koskeva sääntely saatetaan jatkovalmisteluun yhdessä osuuskunnan jäsenten verotusta koskevien ehdotusten kanssa ja asiasta annetaan eduskunnalle uusi esitys vielä ensi kevään aikana. (VaVM 32 /2013 vp)

Valiokunnan mietinnön mukaan tavoitteena on, että osuuskuntien ja jäsenten verotusperusteet voitaisiin koota yhteen esitykseen. Näin verovelvollisilla olisi tiedossaan osuuskuntiin kokonaisuudessaan vaikuttavat veroehdotukset. Mietinnön mukaan ehdotukset tulisi antaa niin aikaisin, että eduskunta ehtii käsitellä ne kevätistuntokaudella. Näin toimijoille voidaan varata riittävä aika ottaa tulevat muutokset toiminnassaan huomioon. Valiokunnan mukaan olennaista on myös se, että toimijoita kuullaan valmistelun aikana avoimesti ja että esiin nousseiden kilpailu- ym. näkökohtien vaikutus arvioidaan kattavasti. Sääntelyn tavoitteena tulee kuitenkin pitää sellaisia rajauksia, jotka estävät tehokkaasti kansainvälisen verosuunnittelun ja veropaon.

Eduskunta hyväksyi asian valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. Eduskunta edellytti, että osuuskuntia koskeva sääntely saatetaan jatkovalmisteluun ja asiasta annetaan eduskunnalle uusi esitys vielä ensi kevään aikana. Tarkoitus on, että uusia säännöksiä voitaisiin soveltaa vuoden 2015 alusta.

Jaa artikkeli

Lue myös