Joukko suomalaisia teollisuuden pk-yrityksiä perusti osuuskunnan helpottamaan Venäjän-kauppaa

Joukko suomalaisia valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä on perustanut yhteistyössä VTT:n kanssa osuuskunnan helpottamaan yritysten pääsyä Venäjän kasvaville markkinoille. Kyseessä on uudenlainen kasvun ja kansainvälistymisen liiketoimintamalli Suomessa.

VTT kertoi verkkosivuillaan valmistavan teollisuuden pk-yritysten Venäjän-kauppaa helpottamaan perustetusta General Finland -osuuskunnasta. Yrityksen keskeisin tehtävä on uusien asiakkaiden hankinta Venäjältä osuuskunnan jäsenyrityksille.  Lisäksi isolla osuuskunnalla on yksittäisiä yrityksiä paremmat mahdollisuudet neuvotella rahoituksesta, hoitaa viranomaisyhteyksiä ja hallita liiketoiminnan riskejä.

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan liiketoimintamallit sujuvaan vientiin ja tuontiin, franchising-toimintaan, tuotteiden valmistukseen Venäjällä sekä suuriin laitos- ja projektitoimituksiin.

VTT teki vuonna 2013 esiselvityksen Venäjän liiketoimintamahdollisuuksista ja haasteista valmistavan teollisuuden pk-yritysten näkökulmasta. Selvityksen pohjalta käynnistettiin osuuskunnan valmistelu.

”Moni venäläinen yritys joutuu ottamaan tiikeriloikan valmistusteknologiassa päästäkseen länsimaiselle tasolle. Uskon, että suomalaisilla yrityksillä teknologian osaajina hyvät mahdollisuudet päästä venäläisten yritysten kumppaneiksi. Tavoitteena on kustannustehokas toimintamalli ja leveämmät hartiat”, toteaa Meconet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo, joka valittiin mysö perustetun osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi.

Osuuskunnan perustajajäseniä ovat Meconet Oy, Lehtosen Konepaja Oy, Mäkelä Alu Oy, Javasko Oy, JPT Industria Oy, Lammin Ikkuna Oy ja VTT. Tavoitteena on kasvattaa osuuskunnan jäsenmäärä 200 yritykseen.

 

Jaa artikkeli

Lue myös

Emme tiedä miten vastuullista osuustoiminta on

Osuuskunnista puhutaan arvopohjaisina yrityksinä, jotka tuottavat kestävää hyötyä jäsenilleen. Ne ovat merkittäviä alueellisen elinvoiman lisääjiä; työllistävät ja investoivat Suomeen. monet suuret osuuskunnat ovat vastuullisuudessa edelläkävijöitä ja brändivertailussa yritysten brändit menestyvät. Mutta mikä tästä liittyy osuustoiminnalliseen yritysmuotoon? Mitkä ovat niitä vain osuuskunnille ominaisia piirteitä, jotka erottavat ne muista yritysmuodoista? Onko sellaisia? Näistä teemoista keskusteltiin Pellervolla 13.syyskuuta osuustoimintayritysten vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaavien kanssa.