OP Ryhmältä 5 miljoonan euron lahjoitukset yliopistoille

OP Ryhmä on päättänyt lahjoittaa suomalaisille yliopistoille yhteensä 5 miljoonaa euroa vuosien 2015-2017 rahoituskierroksella. 

”Yliopistot ovat alueellisesti tärkeitä toimijoita ja elinvoimaisuuden lähteitä. Koulutus ja osaaminen turvaavat koko kansantalouden kehittymisen. OP haluaa tukea näin sekä koko Suomen että alueiden kilpailukykyä, jota yliopistot omalta osaltaan vahvistavat”, pääjohtaja Reijo Karhinen toteaa.

Viiden miljoonan euron kokonaisuus tulee koostumaan OPn keskusyhteisön sekä jäsenosuuspankkien lahjoituksista. Edellisellä rahoituskierroksella OPn lahjoitussumma, yhteensä 3,6 miljoonaa euroa, oli yksi suurimmista lahjoittajien joukossa.

Koulutukseen kohdistuvien leikkauspaineiden vuoksi yksityisten lahjoitusten merkitys yliopistoille korostuu entisestään, ja OP on päättänyt yhdessä nostaa lahjoitustensa tasoa. Yliopistolahjoitukset kuuluvat OPn yhteiskuntavastuun toimintaan ja muodostavat merkittävän osan ryhmän hyväntekeväisyyslahjoituksista.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.