Martti Asunta jatkaa Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajana

Metsäneuvos Martti Asunta jatkaa osuustoimintayrityksiä ja -organisaatioita laajasti yhdistävän Osuustoiminnan neuvottelukunnan puheenjohtajana vuonna 2016.

”Osuustoiminnan kehittäminen on hyvässä vedossa. Osuustoimintayrityksen johtamisesta on nyt julkaistu maailmanluokan materiaalia. Osuustoimintatutkimus tuottaa uusia väitöskirjoja, mikä kertoo yhdessä yrittämisen malliin liittyvästä laajasta kiinnostuksesta. Osuustoiminnan opetus laajenee yhä ja löytää uusia menetelmiä, käynnissä on muun muassa MOOC-verkkokurssikokeilu”, toteaa Asunta.

”Yrittäjyyskasvatuksessa erityiskiinnostuksen kohteena ovat lukio-osuuskunnat. Osuustoiminnan joukkoistamisalustan kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia. Kun vielä lisätään, että Kansainvälisen osuustoimintaliiton ICA:n piirissä on voimakas tahto toteuttaa osuustoiminnan kehityksen vuosikymmentavoitteita, voimme katsoa luottavaisesti tulevaan”, jatkaa Asunta.

Osuustoiminnan neuvottelukunnan varapuheenjohtajana jatkaa professori Jaakko Pehkonen. Filosofian lisensiaatti Sami Karhu jatkaa Neuvottelukunnan sihteerinä ja varatuomari Anne Kontkanen asiantuntijana ja pöytäkirjanpitäjänä. Neuvottelukunnan pysyvänä asiantuntijana toimii Kansainvälisen osuustoimintaliiton hallituksen jäsen, järjestöneuvos Anne Santamäki SOK:sta. Neuvottelukunta teki valinnat kokouksessaan OP Osuuskunnassa perjantaina 11.12.2015.

Osuustoiminnan neuvottelukunnan jäsenorganisaatiot ovat Pellervo-Seura ry, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Osuuskunta Tradeka ja OP Osuuskunta.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.