Metsä Wood investoi 100 miljoonaa Suomeen ja Viroon

Metsä Groupin puutuoteteollisuudesta vastaava Metsä Wood käynnistää vaneri- ja Kerto® LVL -toimintojen investointiohjelman osana teollisen tehokkuuden strategiaansa. Vaiheittain vuoden 2018 loppuun mennessä toteutettavaksi suunnitellun ohjelman ansiosta yhtiö pystyy yhä paremmin vastaamaan kasvavaan maailmanlaajuiseen kysyntään sekä parantamaan kilpailukykyään. Ohjelmaan sisältyy yhteensä noin 100 miljoonan euron investoinnit Suomeen ja Viroon.

Äänekoskelle Metsä Groupin sellu- ja kartonkiteollisuuden tehdasalueelle suunnitellaan rakennettavan uusi koivuviilun sorvaus- ja kuivauslinja. Linjan viilutuotanto on tarkoitus  jalostaa Viroon rakennettavalla uudella vaneritehtaalla. Suolahden nykyinen koivuviilun jatkojalostuslinja suunnitellaan siirrettävän Viroon. Kokonaisuudessaan koivuvanerin vuotuinen tuotantomäärä kasvaisi noin 30 000 kuutiometrillä.

Suolahden tehtaalle suunnitellaan uuden havuviiluun perustuvan erikoistuotteen noin 60 000 kuutiometrin vuotuisen tuotannon käynnistystä. Lopullinen investointipäätös tehdään myöhemmin.

Lohjan Kerto LVL -tehtaan vuotuista tuotantokapasiteettia suunnitellaan kasvatettavan noin 20 000 kuutiometrillä korvaamalla kaksi vanhinta tuotantolinjaa uudella linjalla. Lisäkapasiteetin ja uuden linjan mahdollistaman yhä korkeamman laatutason myötä Metsä Woodin asema vahvistuu erityisesti Euroopan ulkopuolisilla markkinoilla.

”Nämä ovat merkittäviä askeleita Metsä Woodin kasvussa sekä kustannuskilpailukyvyn edelleen parantamisessa. Koivuvanerin kysyntä lisääntyy etenkin kevyessä kuljetusvälineteollisuudessa. Kerto LVL:n osalta uutta kapasiteettia tarvitaan erityisesti Pohjois-Amerikan myynnin kasvun jatkamiseksi. Investointiohjelmalla saavutetaan merkittävä tulosparannus täysmääräisesti vuodesta 2019 alkaen”, sanoo Metsä Woodin toimialajohtaja Esa Kaikkonen.

Yhteensä 100 miljoonan euron investoinneista noin puolet kohdistuu Suomeen. Vuotuisen tukkipuun kulutuksen arvioidaan kasvavan lähes 300 000 kuutiometrillä.

Jaa artikkeli

Lue myös