Työosuuskunta.fi -palvelu on nyt netissä

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on julkaissut osuuskunnille uuden palvelualustan,  joka luo kasvumahdollisuuksia uudelle työlle ja yritystoiminnalle. 

Palvelualusta on nyt käytettävissä nyt osoitteessa www.työosuuskunta.fi.

Alusta on helppokäyttöinen, mutta samalla erittäin monipuolinen neljän palvelun muodostama kokonaisuus. Verkkokauppa edistää yritysten tunnettuutta ja kysyntää, joukkorahoitusareena tukee yritysten perustamista ja kasvua, treffi- ja rekryareena auttaa osaavien jäsenten rekrytoinnissa sekä tietopalvelut tarjoavat monipuolisen infopaketin mm. yrityksen perustamiseen, talouden hallintaan ja osuuskuntayritysten kehittämiseen.

Palvelualusta toimii jo nyt suomeksi sekä englanniksi ja on osuuskuntien ja sidosryhmien käytössä ilman kustannuksia. Työosuuskunta.fi -palvelualusta valmistui Tekesin rahoittamassa osuustoiminnan digitaalisten palveluiden tutkimus- ja kehittämishankkeessa, jossa Pellervo-Seura oli mukana alusta lähtien. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta on toteuttanut palvelun ja ylläpitää sitä.

Rohkaisemme osuuskuntatoimijoita rakentamaan oman profiilinsa palvelualustan sivuille ja myös viestittämään sivuista ja palveluista eteenpäin.

Jaa artikkeli

Lue myös

Pellervon lausunto kestävyysraportointidirektiivin kansallista implementointia koskevien säännösten alkuvaiheen valmisteluun

Edustamiemme osuustoiminnallisten yritysten osalta pidämme ensisijaisen tärkeänä sitä, että valmistelussa huomioidaan osuustoiminnallisten yritysten osakeyhtiöistä poikkeava liiketoimintamalli. Osana kestävyysraportointidirektiivin kansallista voimaansaattamista tulisi kirjanpitolakiin ottaa säännökset, joiden mukaisesti ryhmärakenteella toimivilla osuuskunnilla on osakeyhtiöitä vastaava mahdollisuus siihen, että yksittäiset  osuuskunnat vapautetaan konsernirakenteella toimivien osakeyhtiöiden tavoin raportointivelvollisuudesta, jos osuuskuntien omistaman keskusyhteisön toimintakertomukseen  sisällytetään omistajaosuuskuntien vastuullisuustiedot.