Iso-Britannian suurin sähköverkko-operaattori lupaa tukea energiaosuuskuntia

Kahdeksaa miljoonaa kotitaloutta palveleva Western Power Distribution palkkaa neljä yhteisö-energiainsinööriä auttamaan alueensa osuuskuntia. Britannian suurin jakeluverkko-operaattori on ensimmäisenä maassa luvannut tämän kaltaista operatiivista tukea paikallisille energiaosuuskunnille. Western Power Distributionin päätös on yhteisöllisen energiasektorin kannalta erittäin tärkeä.

Insinöörit tukevat osuuskuntia erityisesti liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa. Sen toiminta-alueella sijaitsee yli 20 prosenttia Britannian 271 yhteisöenergiaryhmästä. Yhteensä ne tuottavat 100 mW uusiutuvaa sähköä.

Yhtiön verkkosivuilla kerrotaan, että kiinnostus vähähiilisyyttä, uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja polttoaineköyhyydessä olevien ihmisten auttamista kohtaan kasvaa paikallisella tasolla, mikä on johtanut yhteisöenergiaryhmien lisääntymiseen.

”Asiantuntijatuen tarjoaminen on osa vuosien 2023–2028 liiketoimintasuunnitelmaamme ja 6,7 miljardin punnan sitoumustamme, jonka päätavoitteena on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan nettonollapäästöt. Aiomme työllistää neljä yhteisöenergia-insinööriä, jotka tarjoavat laajaa apua noin 100 olemassa olevalle yhteisöenergiaryhmälle alueellamme sekä mahdollistamaan 150 uuden ryhmän syntymisen vuoteen 2028 mennessä.”

Ensimmäinen palkattu yhteisöinsinööri on Faithful Chanda: ”Uuden roolin ideana on tarjota yhteisöille kokonaisvaltaista tukea, auttaa heitä navigoimaan monimutkaisella alalla ja muuttaa nollapäästötavoitteet todellisuudeksi. Haluamme rohkaista useampia ryhmiä yhdistämään aurinko-, tuuli- tai vesiprojektinsa yleiseen verkkoon, ja tehtäväni on auttaa paikallisyhteisöjä ymmärtämään, etteivät he ole yksin tässä prosessissa.”

Insinöörit yhdistävät teknisen ymmärryksensä paikalliseen tietämykseen ja auttavat yhteisöenergiaryhmiä liittymään yleiseen verkkoon. Insinöörit tarjoavat henkilökohtaista neuvontaa, ohjaavat eri rahoituslähteille ja tuovat eri toimijoita yhteen. Yhteisöille on tarjolla muun muassa koulutusta, oppaita, webinaareja ja tapaustutkimuksia sekä muita tapahtumia, joilla lisätään tietoisuutta vähähiilisestä teknologiasta ja uusiutuvasta energiasta.

WPD:n liiketoimintasuunnitelman 2023-28 mukaan se sitoutuu liittämään verkkoonsa 30 uutta yhteisöenergiaryhmää vuodessa – 150 prosentin lisäys.

”Yhteisöenergiainsinöörien rooli on tärkeä, jos Iso-Britannia haluaa saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä”, Chanda sanoi. ”Yhteisöjen ja WPD:n kaltaisten yritysten on tehtävä tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että vähähiiliset teknologiat otetaan käyttöön tarvittavan muutoksen aikaansaamiseksi.”

Miles Hadfield
Co-op News
kesäkuu 2022

Alkuperäinen englanninkielinen uutinen.

Jaa artikkeli

Lue myös