Ilmoittautuminen ”Osuustoiminnan perusteet” -MOOC-kurssille on alkanut

Co-op Network Studies -koordinaatioyksikkö Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja Pellervo-Seura ry toteuttavat 2.11.2015 alkaen ”Osuustoiminnan perusteet” -MOOC-verkkokurssikokeilun, jonka tavoitteena on yhdistää ihmisten vapaamuotoista oppimista, yleistä osuustoimintatiedon karttumista ja yliopisto-opetusta. Kurssi on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille ikään ja aiempaan tietotasoon katsomatta.

Kurssille voi ilmoittautua nyt http://mooc.helsinki.fi/ -sivuston kautta.

MOOC (Massive Online Open Course) on yksi uusista opetusmenetelmistä, jota kansainväliset yliopistot hyödyntävät yhä enemmän. Myös Helsingin yliopisto on selvittänyt MOOC-opetusratkaisujen toteuttamismahdollisuuksia ja sillä on jo hyviä kokemuksia MOOCin käytöstä erityisesti ohjelmoinnin ja tilastomatematiikan opetuksessa. Helsingin yliopiston Opetusteknologiakeskuksen kautta Co-op Network Studies -verkoston koordinaatioyksiköllä on mahdollisuus hyödyntää Helsingin yliopiston MOOC-testialuetta.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Co-op Network Studies -yliopistoverkoston tarjoamaan osuustoiminnan yliopisto-opetukseen. MOOC on merkittävä askel, kun yliopistoverkoston koulutusosaamista saadaan kaikille avoimeksi ja ilmaiseksi tarjolle”, kommentoi Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu.

”Osuustoiminnan perusteet -MOOC -kurssi on tietääkseni ainutlaatuinen maailmassa. Se rakentuu verkko-opetuksen kokemuksille, joita on saatu lajissaan myös ainutlaatuisesta Co-op Network Studies  -yliopistoverkostosta”, kertoo Ruralia-instituutin osuustoiminnan tutkimusjohtaja Hagen Henrÿ.

”Osuustoiminta opetusaineena on viety nyt askel pidemmälle. MOOCin myötä myös laaja yleisö voi oppia tästä yritysmuodosta, jolla on merkittävä taloudellinen ja sosiaalinen rooli niin Suomessa kuin muuallakin, mutta jonka periaatteita ei kuitenkaan tunneta riittävästi”, Henrÿ jatkaa.

Monitieteinen osuustoiminnan yliopisto-opetus eroaa kansainvälisistä MOOCeista pienemmän kokonsa ja edellä mainituista kansallisista MOOC-toteutuksista sisältöjensä, arvioinnin ja oppimispolkujen osalta. ”Osuustoiminnan perusteet” -MOOC tutustuttaa kiinnostuneen opiskelijan osuustoiminnan monitieteiseen ja -muotoiseen maailmaan maanläheisesti, mutta kuitenkin niin, että myös opiskelija voi käyttää omia ennakkotietojaan ja omaa pohdintaansa. Kurssi sisältää videoalustuksia, pdf-muotoisia kirjoja ja muuta digitaalista opintomateriaalia opiskelijoiden vapaaseen käyttöön.

Tämän kokeilun tulokset voivat parhaimmillaan hyödyttää myös muita tiedekuntia ja tieteenaloja Helsingin yliopiston sisällä sekä Co-op Network Studies -verkoston yliopistoja. Parhaimmillaan tämä MOOC-kehitystyö edistää osuustoimintakentän lisäksi myös yleisesti Helsingin yliopiston opetuksen kehittämistyötä. Tekijöiden tavoitteena on rohkea kokeileminen, ideoiden testaaminen ja toiminnan jatkokehittäminen saatujen kokemusten perusteella.

Co-op Network Studies (Osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkosto) on kymmenen suomalaisen yliopiston verkosto, jota tuottaa, koordinoi ja kehittää Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Pellervo on osuustoiminnallisten yhteisöjen valtakunnallinen palvelu-, yhteistoiminta- ja etujärjestö. Sen tavoitteena on edistää osuustoimintamallin kehittymistä ja tunnettuutta Suomessa.

Lisätietoja:

Verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski, Ruralia-instituutti, puh. 044 336 6126, pekka.hytinkoski@helsinki.fi
Verkkoviestintäkoordinaattori Matti Ketola, Pellervo-Seura ry, puh. 040 832 1620, matti.ketola@pellervo.fi

Jaa artikkeli

Lue myös