Pellervon hallitus vahvisti järjestölle sen ensimmäisen vastuullisuusstrategian

Vastuullisuuden ja kestävien toimintatapojen tärkeys kasvaa vuosi vuodelta. Ei vain yrityksille vaan myös niitä palveleville järjestöille. Tästä syystä myös Osuustoimintakeskus Pellervo on viime vuonna aloittanut oman, ensimmäisen vastuullisuusstrategiansa valmistelun.

Pellervon hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 10.6.2021, jonka mukaan järjestön vastuullisuustyön missiona on:

Vahvistaa mielikuvaa osuustoiminnasta kestävänä ja arvopohjaisena yritystoimintana sekä auttaa osuustoimintayrityksiä ymmärtämään ja viestimään erityisesti yritysmuotoon liittyvät vastuullisuuden kilpailuetunsa. ​

Tämän päämäärän saavuttamiseksi Pellervo:

  • Kannustaa suurempia osuustoimintayrityksiä entistä vaikuttavampiin vastuullisuustekoihin ​
  • Rohkaisee ja tukee pk-osuuskuntia aloittamaan ja kehittämään omaa vastuullisuustyötään ja viestimään vastuullisuudestaan​
  • Tukee jäsenyrityksiä vastuullisuustekojensa esiin tuomisessa ja näkyvyydessä​
  • Tekee itsestään kestävän talouden ajatusjohtajan, jolloin osuustoiminta nähdään parhaana tapana edistää tulevaisuuden kestävää talousmallia​
  • Integroi vastuullisuuden ja kestävyyden osaksi kaikkea toimintaansa ja luo Pellervosta foorumin osuustoiminnan vastuullisuuskeskusteluille ​

Päätavoitteiden saavuttamiseksi tulee myös kirkastaa koko osuustoimintakentälle yhteisten arvojen, periaatteiden ja osuustoimintaidentiteetin merkitys​ sekä pohtia yhdessä käsitteitä ja mittareita, joiden avulla voimme yhdessä keskustella ja viestiä osuustoimintayritysten vastuullisuustavoitteista ja saavutuksista​. Uusien kumppanuuksien luominen on avain asemassa.

Pellervon vastuullisuus- ja kestävyystyö tähtää visioon, jonka mukaan:

Osuuskunnat ja keskinäiset yritykset tunnistetaan vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijöinä ja Pellervo kestävyyden aktiivisena edistäjänä. ​

Jaa artikkeli

Lue myös

Kansainvälinen osuustoimintapäivä: Osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille

Osuuskunnat juhlistavat jälleen 6. heinäkuuta Kansainvälistä osuustoimintapäivää. Tämän vuoden teeman ”osuuskunnat rakentavat parempaa tulevaisuutta kaikille" mukaisesti osuustoiminnallisilla yrityksillä on tilaisuus esitellä nykyisiä ja historiallisiakin panostuksiaan, joita ne ovat tehneet kestävän tulevaisuuden rakentamisen eteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.